Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Test Aankoop roept EU-leiders op om de rechten van de consument te beschermen

14 apr 2020

Op dinsdag 14 april om 17.05 uur zal de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming met Didier Reynders debatteren over EU-maatregelen ter bescherming van de consumenten en hun rechten. Test Aankoop maakt van de gelegenheid gebruik om hun aandacht te vestigen op een aantal punten, met name het niet nakomen van de verplichting van de luchtvaartmaatschappijen om bij annulering van een vlucht een terugbetaling aan te bieden.

Vandaag, dinsdag 14 april om 17.05 uur, zal de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming met Didier Reynders debatteren over EU-maatregelen ter bescherming van de consumenten en hun rechten.

 

Stop corona-misbruik

Onder de agendapunten zullen de leden van het Europees Parlement beoordelen hoe de EU en de nationale autoriteiten zullen optreden tegen manieren van oplichting in tijden van het coronavirus, bijvoorbeeld wanneer er misleidende beweringen worden gedaan over producten waar veel vraag naar is of wanneer producten tegen onredelijk hoge prijzen worden verkocht.

 

Op 30 maart van dit jaar lanceerde Test Aankoop zijn platform www.testaankoop.be/stopcoronamisbruik om consumenten in staat te stellen eventuele zwendelpraktijken te melden. Op dit platform zijn al meer dan 150 meldingen geregistreerd. Het overgrote deel hiervan heeft betrekking op prijsverhogingen voor beschermingsmiddelen (maskers en hydroalcoholische gel) en op voedsel en basisbenodigdheden. Ook ontvangt Test Aankoop veel meldingen van te hoge kosten en/of levertijden.  In aanvulling op deze meldingen sporen de experts van Test Aankoop nepnieuws en -fraude op die op het internet circuleren. Verschillende websites die vermeende wonderen tegen Covid-19 aanbieden - zoals etherische oliën, CBD-olie, homeopathie, voedingssupplementen, etc. - zijn al gemeld aan de bevoegde autoriteiten en aan Facebook. Test-Aankoop zal deze zaken op de voet blijven volgen.

 

Luchtvaartmaatschappijen moeten de rechten van de passagiers respecteren

Test Aankoop wil er met het oog op de vergadering van dinsdag 14 april, bij de leden van het Europees Parlement de aandacht op vestigen dat de luchtvaartmaatschappijen hun verplichtingen in geval van annulering in het kader van de coronacrisis niet nakomen. De luchtvaartmaatschappijen bieden systematisch een voucher aan zonder een terugbetaling toe te staan, wat nochtans uitdrukkelijk is voorzien in de EU-regelgeving. Test-Aankoop stuurde op 31 maart een ingebrekestelling naar 10 luchtvaartmaatschappijen met het bevel de geldende regelgeving te respecteren, zonder dat dit tot nu toe resultaat heeft opgeleverd. De organisatie wijst erop dat er op dit moment geen garanties zijn in het geval van een faillissement van een luchtvaartmaatschappij. Vouchers die worden geaccepteerd door reizigers van een luchtvaartmaatschappij die vervolgens failliet gaat, zouden gewoon verloren gaan.

 

Wat pakketreizen betreft, herinnert Test Aankoop eraan dat de rechten van de consument sterk zijn verzwakt door een Belgisch ministerieel besluit dat de consument verplicht om een voucher te aanvaarden in geval van annulering van een pakketreis, wat in feite strijdig is met de geldende Europese richtlijn. Hoewel de organisatie begrijpt dat er in deze tijden van crisis bepaalde aanpassingen worden gedaan, is zij van mening dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen de rechten en plichten van elke partij, in het bijzonder moet ook gedacht worden aan het inkomen en de koopkracht van de consument.