Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Voor Test Aankoop moeten de buitensporige transferkosten voor effecten stoppen!

18 apr 2019

Reeds meer dan 13.000 hebben vandaag de petitie #StopBankkosten (www.testaankoop.be/stopbankkosten) al ondertekend na de opeenvolgende aankondigingen van nieuwe kosten, waaronder de kosten voor het opnemen van geld of vergoedingen voor basistransacties. Ditmaal heeft Test Aankoop de kosten onderzocht die banken in rekening brengen voor het overdragen van effecten van de ene rekening naar de andere, en ook die voor pensioenspaarfondsen.  Deze variëren van € 42,50 bij Keytrade Bank tot € 150 per overgedragen effectenlijn bij andere, waaronder BNP Paribas Fortis, dat dit tarief bovendien in beide gevallen toepast (effectenrekening én pensioenspaarfondsen). Test Aankoop en de deskundigen van TA invest schatten de gemiddelde kostprijs van deze dienst op maximaal 25 euro per effectenlijn. De consumentenorganisatie heeft deze situatie in het verleden al eerder aan de kaak gesteld, maar heeft besloten om de verschillende betrokken bankinstellingen hiervan in gebreke te stellen en de autoriteiten, waaronder de FSMA, op de hoogte te brengen van deze volstrekt onaanvaardbare en onevenwichtige situatie voor de klanten.

BNP Paribas Fortis, kampioen van de transferkosten, de rest volgt op korte afstand...

Sinds de maand januari eist BNP Paribas Fortis 150 euro van zijn cliënten bij de overdracht van hun effecten van de ene rekening naar de andere, maar ook in het geval van een pensioenspaarfonds.  Dit is de hoogste vergoeding die in de sector in rekening wordt gebracht. Maar ook de andere instellingen, op een of andere uitzondering na, laten zich niet onbetuigd. Dit bewijst de onderstaande tabel:

  

Ongerechtvaardigde kosten, totaal buiten proportie, banken in gebreke gesteld en maximumtarieven!

Deze kosten staan niet in verhouding tot de werkingskosten voor dergelijke overdracht.  Volgens de spelers uit de sector en deskundigen van TA invest, bedraagt de reële kost voor de banken niet meer dan 25 euro!  Sommige banken beslisten zelfs deze kost niet door te rekenen aan de klant. Daarenboven wordt geen enkele vergoeding of sanctie voorzien indien het de financiële instelling is die de relatie of beleggingsdienst beëindigt. Deze tariefclausule leidt dus overduidelijk tot een onevenwicht tussen de partijen en is derhalve ongerechtvaardigd. In de ingebrekestelling aan de verschillende financiële instellingen die in bovenstaande tabel worden vermeld, vraagt Test Aankoop dan ook dat de transferkosten die in rekening worden gebracht aan klanten die hun effecten, inclusief hun pensioenspaarfonds, willen overdragen aan een andere financiële instelling, onmiddellijk worden verlaagd. Bovendien moeten deze kosten worden verlaagd tot een bedrag van 25 euro of minder. De FSMA en de minister van Financiën worden van dit verzoek op de hoogte gebracht.

Meer dan ooit het moment om de petitie #StopBankKosten te tekenen ...

De petitie die enkele weken geleden werd gelanceerd naar aanleiding van de herhaalde verhogingen van bankkosten kent reeds een groot succes: bijna 13.000 handtekeningen werden verzameld! Om de strijd tegen deze ongerechtvaardigde kosten, die dus zelfs niet in verhouding staan tot de geleverde diensten, voort te zetten, nodigt Test Aankoop de consument meer dan ooit uit om zich aan te sluiten bij de actie tegen de praktijken van bepaalde banken.

Teken in op www.testaankoop.be/stopbankkosten