Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Duurzame consumptie

Geen enkele “schone" sportketen op de Belgische markt

04 jul 2016
Wie een sportoutfit zonder schuldgevoel wil, zal lang moeten zoeken. Sportketens hebben immers weinig tot geen aandacht voor ethische en duurzame productie. Consumentenorganisatie Test-Aankoop trok naar Cambodia, waar steeds meer Europese sportkledij wordt gemaakt, en trof er in de fabrieken vooral uitgeputte en onderbetaalde arbeidsters aan. Zelfs grote spelers als Decathlon en Intersport leveren amper inspanningen om sportkledij ethischer en duurzamer te (laten) produceren. Footlocker, JD Sports en Sports Direct, de andere drie verdelers uit het onderzoek, ondernemen vrijwel niets. Test-Aankoop benadrukt dat het voor de gemiddelde consument bovendien quasi onmogelijk is om te achterhalen hoe correct een merk te werk gaat en hoe het omgaat met haar werkneemsters, tenzij het een betrouwbaar label zoals dat van Fair Wear Foundation draagt.
De textielindustrie worstelt al decennialang met een negatief imago op het vlak van mensenrechten en milieuvriendelijkheid, en het onderzoek van Test-Aankoop bevestigt dat er nog altijd een lange weg te gaan is. Ondanks de toegenomen interesse van consumenten in de herkomst van hun aankopen zijn er nauwelijks meer inspanningen om sportkledij ethischer en duurzamer te produceren. De consumentenorganisatie ging in Cambodia ter plaatse in enkele sweatshops die voor grote namen als adidas, Decathlon, FootLocker, Nike en Puma produceren en sprak er — undercover — met een aantal textielarbeiders. Daarnaast vroegen Test-Aankoop de vijf grootste Belgische verdelers naar het beleid in hun productieketen: Decathlon, Footlocker, Intersport, JD Sports en Sports Direct. 

Schrijnende situaties in sweatshops 

De Cambodiaanse sweatshops hadden meestal één ding gemeenschappelijk: de arbeidsters werken er in ellendige en vaak ronduit onveilige omstandigheden. In ondraaglijke hitte en omgeven door chemische dampen kloppen ze lange shifts van meer dan tien uur, zes dagen per week, en raken ze uiteindelijk zo uitgeput dat ze flauwvallen op de werkvloer of zelfs sterven. Bovendien zijn de arbeidsters in dienst met kortetermijncontracten die elke twee à drie maanden worden vernieuwd, meestal jaren aan een stuk, zonder uitzicht op een vast contract en zonder enige bescherming tegen ontslag. Ook wat kwalijke effecten voor het milieu betreft, nemen de textielproducenten het niet al te nauw. Zowat alle fasen van het productieproces brengen vervuiling met zich mee, zij het van de bodem, het water of de lucht. Tot slot weegt ook het transport door: de ecologische voetafdruk van de vele kilometers die de kledingstukken afleggen van het productieland tot bij ons is enorm. 

Merken houden lippen stijf op elkaar 

De sportmerken en -ketens staan uiteraard niet te springen om open kaart te spelen over de omstandigheden waarin hun producten werden gemaakt. Footlocker weigerde bijvoorbeeld om aan het onderzoek van Test-Aankoop mee te werken. Geen enkel van de vijf onderzochte merken geeft het goede voorbeeld. In het beste geval zetten de sportketens hier en daar al wat stappen om een eerlijk product op de markt te brengen, in het slechtste geval ondernemen ze helemaal niets. Dat de onderzochte ketens zelf geen kledij produceren, maar de productie uitbesteden aan onderaannemers, is volgens Test-Aankoop geen excuus voor een halfslachtig of onbestaand ethisch beleid. In tegendeel, het is al te makkelijk voor de fabrikanten om zich te verschuilen achter de schuld van derden. Zelf zijn ze ook ten volle bewust van de politieke, sociale en ecologische verantwoordelijkheid van de productieketen en dienen ze hierover ook transparant te zijn. De consumentenorganisatie eist van de textielmerken dan ook een langetermijnengagement met sterke ge­dragscodes. 

Tips voor de consument 

In afwachting schaart Test-Aankoop zich achter het advies van de Schone Kleren-campagne: kies voor kledij met een betrouwbaar label, zoals Fair Wear Foundation (FWF). Enkel zo weet u dat er inspanningen worden gedaan om de arbeidsomstandigheden strikt te controleren en te verbeteren. Deze organisatie hamert onder meer op een leefbaar loon voor de arbeidsters en geeft de aangesloten merken een instrument om de lonen die hun leveranciers betalen, te vergelijken met de loonstandaarden in dat land. De merken die dit label ontvingen, verkopen bijgevolg geen te dure kledij: de lonen van de werknemers vertegenwoordigen slechts een fractie van de verkoopprijs.