Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Consumentenrechten

Solden: Test-Aankoop stelt meer misbruiken vast dan de voorbije jaren

11 jan 2016
Zijn solden wel het goede moment op koopjes te doen ? Meestal wel ! Maar Test-Aankoop moet elk jaar opnieuw vaststellen dat sommige handelaars moedwillig knoeien met de etiketten om zo de prijzen slechts met enkele centiemen te doen zakken of, erger nog, ze te doen stijgen. Spijtig genoeg, zijn de zaken er niet beter op geworden sinds een arrest van 10 juli 2014 van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wel integendeel.

Prijsaankondigingen te zeer gereglementeerd 

De oude wet op de marktpraktijken en de consumentenbescherming voorzag dat de verkoper alleen maar een afprijzing kon beloven wanneer de referentieprijs lager was dan de afgeprijsde prijs. De referentieprijs was de laagste prijs gedurende de periode van dertig dagen voor de prijsverlaging. Op 10 juli 2014, achtte het Hof van Justitie van de Europese unie dat deze maatregel veel verder ging dan wat beoogd werd door de Europese richtlijn van 2005 over de misleidende handelspraktijken. Bijgevolg moest de Belgische staat haar wetgeving aan de richtlijn aanpassen en kon ze geen regels handhaven die verder gingen in bescherming dan toegelaten door Europa. 

Nadeel voor de consument 

In de nasleep van dit arrest, drukte Test-Aankoop reeds zijn ongerustheid uit over de gevolgen voor de consument. Handelaars zijn immers niet meer gehouden om zich op de referentieprijs te baseren op het ogenblik van de afprijzing. Hoe moet nog gecontroleerd worden of een afprijzing wel degelijk een afprijzing is en of de winkelier zijn prijzen enkele dagen voor de solden niet kunstmatig heeft opgeblazen ? Elke situatie zal apart moeten worden beoordeeld om te bepalen of er sprake is van een misleidende handelspraktijk. De ongerustheden van Test-Aankoop lijken waarheid te worden : meer en meer misbruiken worden de consumentenorganisatie dit jaar via diverse kanalen gemeld. Consumenten worden opgeroepen om wanpraktijken te melden via de facebookpagina van Test-Aankoop : www.facebook.com/testaankoop. Test-Aankoop hoopte dat de richtsnoeren tot interpretatie (aanbevolen door de Europese Unie) aagenomen zouden worden om verwarring te vermijden en dit zowel voor de consument als voor de handelaars. Spijtig genoeg toonde de sector van de winkeliers zich hierin afkerig waardoor de controles die door de FOD Economie dienen te gebeuren er alleen maar moeilijker op zullen worden. 

Blijf waakzaam ! 

De consument wordt aangeraden om de prijzen voor de solden te controleren en deze dan te vergelijken met de prijzen tijdens de solden. Test-Aankoop beveelt eveneens aan om de stickeretiketten met soldenprijzen te verwijderen om na te gaan of de afgeprijsde prijs effectief goedkoper is dan de basisprijs onder het stickeretiket. Enkele goede raadgevingen kunnen de consument immers helpen om niet bedrogen uit te komen. Als klant mag u ook niet aarzelen om de winkelier een korting te vragen op de laagste normale prijs en indien nodig klacht in te dienen bij de Economische Inspectie van de FOD Economie.