Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Gezondheid

Siliconen bakvormen: siloxanen in uw cake

07 okt 2014
Siliconen bakvormen winnen almaar aan populariteit en zijn intussen verkrijgbaar in allerlei vormen. Maar vanaf 150°C kunnen er chemische componenten  naar de voeding migreren. Hoewel de kans op gezondheidsproblemen beperkt blijft, is het niet normaal dat delen van de vorm in uw cake terechtkomen. 

www.testaankoop.be/bakvorm

Siliconen bakvormen zijn erg in de mode. De levendige kleuren en ontelbare vormen maken immers dat ze zeer geliefd zijn bij kinderen. Maar kunnen de chemische componenten naar uw cake migreren ? Test-Aankoop onderzocht 14 siliconen bakvormen. Per bakvorm werd een migratie- en emissietest uitgevoerd om zicht te krijgen op het feit of er daadwerkelijk chemische componenten van de vorm overgaan naar uw voedsel en in welke mate. 

Siloxanen in uw cake 

De wettelijk toegelaten hoeveelheid migratie is vastgelegd op 60 mg/kg, met een tolerantie van 20 mg/kg. Om na te gaan of producten aan deze wettelijke vereisten voldoen, wordt gebruik gemaakt van een migratietest. Deze wordt pas uitgevoerd na de derde bakbeurt en de vorm dient hiervoor – althans indien dit aangegeven is op de verpakking – eerst gereinigd te worden. Test-Aankoop koos in de migratietest doelbewust voor een andere aanpak. Gezien het feit dat de meerderheid van de consumenten de eerste twee bakcreaties niet zonder meer zal weggooien, voerden wij onze test niet na het derde, maar reeds na het eerste gebruik uit. Bovendien vonden we niet op alle verpakkingen terug dat de vormen moesten worden gewassen alvorens ze te gebruiken. Dit deed ons veronderstellen dat niet alle consumenten systematisch hun nieuwe bakvorm zouden reinigen voor gebruik. Wij kozen er daarom voor om de 14 bakvormen van onze test niet te reinigen. De bakvormen werden – gevuld met een vloeistof op basis van ethanol – gedurende 6 uur in een oven van 60°C geplaatst. Alle vormen overschreden bij een eerste gebruik de wettelijke migratielimiet (60 mg/kg) ruimschoots. Daar we een andere methodologie hanteerden bij onze migratietest, kunnen we echter geen uitspraken doen over het onwettelijke karakter ervan. Desalniettemin is het niet logisch dat delen van de vorm tijdens het eerste gebruik naar uw voedsel overgaan. De vormen van Casa (324 mg/kg), Scrapcooking (305 mg/kg) en Mastrad (279 mg/kg) kwamen als slechtste uit onze migratietest (meer dan 250 mg/kg). Bij de vormen van Tupperware (139 mg/kg), Hema (150 mg/kg), Saveur & Dégustation (163 mg/kg) - de vormen met de beste resultaten voor deze test - bleef de migratie onder 200 mg/kg. 

Chemische componenten in uw oven 

De emissietest analyseerde de chemische componenten die vrijkomen nadat een staal van de bakvorm in de oven werd geplaatst gedurende één uur aan 200°C. Vaststelling : er werden siloxanen teruggevonden in de oven. De vorm van Kitchen Craft gaf de grootste hoeveelheid siloxanen vrij, gevolgd door Carrefour Home, Saveur & Dégustation en L. Dake & Zn. De bakvorm van Patisse was degene met de minste emissie, gevolgd door de bakvormen van Ikea, Lekua, Tupperware en Tefal en De Buyer. 

Geen reden tot paniek 

De oorzaak van het slechte rapport van deze bakvormen ligt ten dele bij de fabrikanten die vaak niet de moeite nemen om hun producten te controleren alvorens deze de fabriek verlaten. De siloxanen en additieven komen daardoor, evenwel in kleine hoeveelheden, in uw voedsel terecht, maar blijven eveneens achter in uw oven. Ondanks deze bedenkelijke resultaten is er vooralsnog geen reden tot paniek. Siloxanen zijn inerte substanties die op zich niet gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Een dagelijks gebruik van dergelijke vormen verhoogt echter wel de hoeveelheid siloxanen die u binnenkrijgt, wat dus niet aan te raden is. Een occasioneel gebruik waarbij u onze veiligheidsvoorschriften in acht neemt, is daarentegen geen probleem: koop een siliconen bakvorm niet op eender welke website, reinig de bakvorm grondig, bak de vorm in door deze een uur in een hete oven (220 °C) te plaatsen, vermijd schuursponsjes bij het afwassen en houd de temperatuur – na het inbakken - altijd beneden 200°C, zelfs als het anders vermeld staat op het etiket.   

Beroep op overheid 

Test-Aankoop stuurde een brief naar de autoriteiten (FAVV, FOD Volksgezondheid, en FOD Economie) om hen te vragen deze bakvormen te analyseren die beschikbaar zijn op de markt en de nodige maatregelen te nemen tegen degenen die de wettelijke normen niet respecteren.