Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Herbalife veroordeeld voor illegale piramideverkoop

16 dec 2011

Na een juridische strijd van 7 jaar kreeg Test-Aankoop gelijk in de procedure die zij had aangespannen tegen Herbalife wegens illegale piramideverkoop. Bij vonnis van 23 november 2011 oordeelde de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel dat Herbalife een illegaal piramidesysteem heeft opgezet en veroordeelde zij Herbalife tot het staken van die praktijk op straffe van een dwangsom. Test-Aankoop zegt zeer verheugd te zijn over deze beslissing.

 

Herbawat?

Herbalife is een Amerikaanse vennootschap die in 1980 werd opgericht en die wereldwijd actief is. Het productengamma gaat van vermageringsproducten tot cosmetica, maar het accent ligt wel duidelijk op die eerste categorie. Deze producten kwamen ook al aan bod in de tests van Test-Aankoop van maaltijdvervangers en vermageringsformules. Met steevast een resem bedenkingen bij het nut en de efficiëntie van een dieet op basis van Herbalife. Niettemin is en blijft deze firma één van de grote marktspelers op het vlak van diëten en voedingssupplementen, ook in België. De verklaring daarvoor is ongetwijfeld ook te vinden in het speciale verkoopsysteem dat Herbalife wereldwijd heeft uitgewerkt: een enorm vertakt geheel van verdelersnetwerken met meer dan een miljoen distributeurs in Europa, Amerika en Azië.

 

Hoe werkt het?

De spil van het verkoopsysteem van Herbalife zijn de verdelers of  distributeurs. De firma zelf verkoopt nooit rechtstreeks aan de consument. De werving van nieuwe distributeurs gebeurt via verschillende manieren, bv. via advertenties in kranten en op websites, via flyers, op homeparty’s. Daarbij is het overigens vaak in eerste instantie helemaal niet duidelijk dat het om de verkoop van Herbalifeproducten gaat. Wie interesse toont om tot het verkoopsysteem toe te treden, begint op het basisniveau van distributeur. De opleidingssessies die daartoe moeten worden gevolgd, zijn een ware brainwashing. De toekomstige distributeur moet een overeenkomst ondertekenen en zich alvast een basispakket van Herbalifeproducten aanschaffen. Tijdens de opleidingen wordt ook meteen duidelijk gemaakt dat het niet alleen belangrijk is producten te verkopen, maar minstens even interessant kan zijn om zelf nieuwe mensen te werven die zich in de verkoop van Herbalifeproducten willen storten. Immers, er zijn verschillende soorten van distributeurs (gewone distributeurs, success builders, supervisors, enz.), die zich hiërarchisch ten opzichte van elkaar verhouden. Om van categorie te veranderen en dus promotie te maken, is de verkoop van producten aan eindverbruikers geen criterium. Wel wordt veel belang gehecht aan de aankoop van producten (dus niet de verkoop) en aan de aanwerving van eigen distributeurs. Daartoe moet men een bepaald aantal zogenaamde "volumepunten" vergaren. Deze worden verkregen telkens men producten aankoopt. Indien men erin slaagt andere personen te overtuigen in het verkoopsysteem te stappen, heeft men ook recht op volumepunten voor de aankopen van deze nieuwe distributeurs. Men zal met andere woorden sneller het voor promotie noodzakelijke aantal volumepunten bereiken door nieuwe distributeurs te sponsoren. Hoe hoger de categorie waartoe men behoort, hoe hoger de royalty’s en boni die men opstrijkt en hoe lager de aankoopprijs van de producten. Het gebeurt dan ook met de regelmaat van de klok dat consumenten, die in eerste instantie enkel werden benaderd voor de aankoop van producten, toch zullen worden aangespoord zelf distributeur te worden, al was het enkel maar om voor henzelf en hun familie korting te  genieten bij de aankoop van producten… Op deze manier ontstaan binnen het verkopersnetwerk een zeer groot aantal subnetwerken, die bestaan uit de initiële distributeur en diens eigen verkopers.

 

De aanhouder wint

Test-Aankoop was van oordeel dat deze werkwijzen een illegale piramideverkoop is en trok in 2004 naar de rechter. Na een juridische strijd van 7 jaar haalde Test-Aankoop zijn gelijk. De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel gaf de consumentenorganisatie over de hele lijn gelijk en veroordeelde Herbalife bij vonnis van 23 november ll. tot staking van deze praktijken en dit binnen de 2 maanden van de betekening van het vonnis op straffe van een dwangsom van € 5 000 per vastgestelde inbreuk, met een maximum van € 250 000.

 

De rechter liet geen enkele twijfel bestaan in haar vonnis omtrent de illegaliteit van de handelswijze van Herbalife:

 

“Om de goederen aan een interessante prijs te verkrijgen met het oog op verbruik moet de consument distributeur worden. De consument die denkt dat hij de producten van Herbalife nodig heeft, ziet zich genoodzaakt om in te stappen in het systeem anders betaalt hij onredelijk en onverklaarbaar veel voor de producten” ...

 

“Dat aan de intrede in het systeem als distributeur niet een daadwerkelijke capaciteit en zin voor verantwoord ondernemerschap beantwoordt, blijkt immers uit de hoge uitval van distributeurs binnen het jaar: 50% van hen verdwijnt en wordt vervangen binnen het jaar en alleen de sponsors van deze distributeurs verdienen er rechtstreeks en onrechtstreeks aan en blijven uiteraard stabiel. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn van zelfstandig ondernemerschap.”

 

“Het Herbalife-systeem is derhalve strijdig met de artikelen 91,14° en 99 van de WMPC.”

 

Test-Aankoop is uiteraard verheugd met deze beslissing en maakt de parallel met onkruid met sterk vertakte wortels dat eindelijk wordt verdelgd.