Nieuws

Hoe maak je een opblaasbaar of vrijstaand zwembad leeg?

11 augustus 2023

Opblaasbare of vrijstaande zwembaden zijn een handige keuze om wat verkoeling te vinden tijdens de zomermaanden. Een belangrijk aspect van hun onderhoud is te weten hoe je ze correct leegmaakt. Ontdek hoe je te werk gaat en welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen om zo'n zwembad efficiënt en milieuvriendelijk leeg te maken.

Werkwijze om een opblaasbaar of vrijstaand zwembad leeg te maken

Een opblaasbaar of vrijstaand zwembad leegmaken vereist een zorgvuldige planning en aandacht voor het milieu. Als je dat op de goede manier aanpakt en de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, kun je je zwembad ook op een verantwoorde en duurzame wijze onderhouden.

Verantwoord leegmaken

Een zwembad leegmaken, of het nu ingegraven is of bovengronds, heeft altijd gevolgen. Er bestaan methoden voor de bewaring van het water, kits om de pH-waarde te monitoren en behandelingen tijdens het seizoen om de kwaliteit van het zwembadwater te vrijwaren van seizoen tot seizoen. Indien het zwembad moet worden leeggemaakt, moet je eerst advies inwinnen bij de lokale overheidsdiensten of de waterverdelers zodat het water op de juiste wijze wordt afgevoerd via de riolering of andere gepaste methoden.

1. Voorbereiding en afvoer van het water

Als je je zwembad om dwingende reden moet leegmaken, kan je best inlichtingen inwinnen bij je gemeente of waterverdeler (verantwoordelijk voor de sanering van afvalwater) om toelating te krijgen om het af te voeren via de riolering.

Voordat je begint, zorg je ervoor dat je al het nodige materiaal bij de hand hebt:

  • een tuinslang;
  • een pomp;
  • en een emmer voor het restwater.

Zoek ook de beste plaats om water te draineren, en zorg ervoor dat je je tuin of het milieu niet beschadigt.

Een klein bovengronds zwembad kan je rechtstreeks op je terrein leegmaken, op voorwaarde dat je geen schade berokkent bij je buren. In elk geval moet je toelating vragen bij je gemeente en navragen welke voorwaarden je in acht moet nemen vooraleer je je zwembad leegmaakt (toegelaten maximumdebiet, enz.).

2. Stopzetting van de behandeling

Wordt je zwembad chemisch behandeld en is het aangesloten op het collectief regenwaternet, zet de behandeling dan stop 15 dagen voordat je het leegmaakt om de impact op het milieu tot een minimum te beperken. Het regenwater belandt immers in de rivier. Het lozen van afvalwater van een zwembad in de natuur is strafbaar. Het doel is om het zwembad leeg te maken zonder het milieu te schaden!

3. Controle van het waterpeil

Hou het waterpeil in de gaten tijdens het leegmaken. Maak het zwembad niet helemaal leeg, want zo kan de bekleding of de structuur beschadigd raken. Wanneer een zwembad volledig wordt leeggemaakt, kleeft de liner niet meer op de wanden en zullen er plooien verschijnen tijdens het vullen.

Laat altijd ongeveer 30 cm water boven de hoeken zodat de plaatsing van de liner in de hoeken niet beweegt.

Een zwembad met lichte structuur mag nooit lange tijd leeg blijven. Wanneer het zwembad wordt gevuld, oefent het gewicht van het water tegendruk uit op de gronddruk (als er geen water in het zwembad is, is er geen kracht om de gronddruk tegen te gaan en kan de constructie vervormen).

In specifieke situaties, zoals een overmatige verkalking van de zwembadoppervlakken of vervanging van de bekleding, kan het nodig zijn dat het zwembad volledig wordt leeggemaakt, maar dit moet efficiënt worden uitgevoerd en, indien nodig, onder toezicht van een professional.

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu

Te midden van dringende milieuproblemen, herhaaldelijke droogtes en de noodzaak om hulpbronnen zoals water te sparen, rijst de vraag of er nog wel zwembaden gebouwd moeten worden.

Ecologische en financiële overwegingen

De ecologische voetafdruk van een zwembad is inderdaad aanzienlijk: van de energieverslindende productie van de materialen (met name beton en glasvezel), tot het transport, de installatie, de energie- en broeikasgasemissies tijdens het gebruik, het gebruik van chemicaliën (zoals chloor), het waterverbruik, de afvalemissies, tot de verwijdering aan het einde van de levensduur en de mogelijke recyclinguitdagingen.

Bovendien moeten ook de financiële implicaties van het bezit van een zwembad in aanmerking worden genomen.

Milieu-impact van het onderhoud

Regelmatig onderhoud van zwembaden houdt in dat het filtratiesysteem regelmatig moet worden gereinigd waardoor honderden liters chloorwater in de riolering terechtkomen.

Ook opblaasbare en vrijstaande zwembaden moeten worden leeggemaakt, wat voor extra water zorgt dat gezuiverd moet worden in afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Hoewel de Waalse Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE), het openbaar bedrijf voor waterbeheer, verklaart dat actieve chloor in zwembaden weinig problemen oplevert voor de zuiveringsinstallaties, wordt het gebruik van alternatieven voor chloor zoals actieve zuurstof, zoutelektrolyse, UV-lampen en broom steeds belangrijker.

Hoe je zwembad onderhouden gedurende het jaar

Ontdek hoe je je zwembad kan onderhouden gedurende het jaar en hoe je kan vermijden dat het moet worden leeggemaakt tijdens de warme maanden.

Naar ons dossier over zwembadonderhoud