Nieuws

Watermeter gaat digitaal: wat verandert dat voor jou?

02 september 2020
watermeter digitaal

In navolging van enkele kleinere watermaatschappijen slaan nu ook de grotere de weg in van de digitale watermeter. Die kan onder meer lekken detecteren, wat een grote troef is. Maar we vragen meer transparantie over de impact op de prijs van het water.

Water-Link (Antwerpen), IWVA (Koksijde) en AGSO (Knokke-Heist) hebben enkele jaren geleden al een aankoop van digitale meters geplaatst. Water-Link heeft intussen meer dan 100.000 digitale watermeters geïnstalleerd.

Nu blijken ook de drie grootste watermaatschappijen in Vlaanderen – De Watergroep, Farys en Pidpa, die samen 90 % van de Vlaamse gezinnen van water voorzien – te hebben beslist om de oude analoge modellen door digitale watermeters te vervangen. Eerst volgt nog een soort van proeffase met de installatie van 70 000 meters. Als die bevredigend uitvalt, zou vanaf 2023 de digitale watermeter in heel Vlaanderen worden uitgerold.

Voordeel voor de consument

Net zoals een digitale elektriciteits- of gasmeter zou de digitale versie van de watermeter elk kwartier meten hoeveel water er is verbruikt. Dat zou gezinnen bewuster moeten maken van hun waterverbruik en er meer inzicht in geven. Dat zou in het beste geval leiden tot het spaarzamer omgaan met leidingwater. Wil je graag enkele tips hierover, lees dan zeker ons dossier Water besparen.

Naar ons dossier Water besparen

Heel interessant is dat je sneller een abnormaal verbruik kunt vaststellen en, vooral, lekken kunt detecteren. Zelfs een druppende kraan of een lopend toilet zou worden opgemerkt. Je kunt ook meldingen krijgen bij drukverlies, vrieskou of een mogelijke terugstroom (met een risico op verontreiniging).

Tegelijk hoeft er niemand meer langs te komen voor de meteropname en hoef je hiervoor dus niet thuis te blijven.

Voordeel voor de watermaatschappijen

Dat laatste betekent natuurlijk ook minder werk en dus minder kosten voor de watermaatschappij. Tegelijk zijn alle data meteen digitaal geregistreerd en kunnen die vlotter worden verwerkt.

Uiteraard is het opsporen van lekken ook voor de watermaatschappijen een belangrijk gegeven. Er is immers nu al meermaals waterschaarste.

Volledige transparantie gewenst

Momenteel is echter niet duidelijk welke impact de invoering van de digitale watermeter op de waterfactuur van de verbruiker zal hebben. Zo is het niet denkbeeldig dat het beter kunnen opvolgen van het verbruik volgens het moment waarop men water afneemt, de watermaatschappijen de mogelijkheid biedt om flexibele tarieven in te voeren. Hier en daar werden al proefballonnetjes opgelaten over een hogere waterprijs in periodes van grote droogte, waardoor het duurder zou worden om dan bv. een zwembad te vullen.

Het is voor ons van cruciaal belang dat de gemiddelde waterprijs voor de gezinnen met een normaal waterverbruik, ook in drogere perioden, niet stijgt. Alleen piekverbruik, als het basisverbruik voor een bepaalde periode is overschreden (gemiddeld 100 liter per persoon per dag), zou eventueel mogen resulteren in een hogere tarifering. Maar een minimaal basisverbruik moet gegarandeerd blijven! En het kan al zeker niet de bedoeling zijn dat gezinnen een agenda moeten gaan bijhouden om te weten wanneer ze het best water kunnen verbruiken om niet financieel te worden afgestraft.

Wij vragen daarom volledige transparantie over de kosten en de voordelen van de invoering van de digitale watermeter. Als die leidt tot een daling van de kosten bij de watermaatschappijen, door minder werk en een vlottere gegevensverwerking, zou dat ook een positieve impact moeten hebben op de eindprijs voor de verbruiker.

En uiteraard moet er volledige transparantie komen over het beheer van de klantendata: hoe, door wie en waarvoor worden de data verwerkt? Er moet een strikt omlijnd kader komen dat bepaalt wie welke data kan gebruiken.

Tegelijk zijn de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen rond de privacy vereist. De verbruiker moet eigenaar van de verzamelde data blijven en zijn expliciete toestemming geven als de data worden gebruikt voor andere doelstellingen dan het opstellen van de waterfactuur.

Tot slot moeten apps of slimme toepassingen maximaal gratis ter beschikking worden gesteld via bv. de waterfactuur of een online portaal om de verbruiker in staat te stellen om zijn eigen verbruik ten opzichte van zijn historische verbruik of het verbruik van andere gezinnen te vergelijken.