Nieuws

Nog maar 3 maanden tijd om belastingvoordeel dakisolatie te genieten!

11 oktober 2016
dakisolatie

Wist u dat in Vlaanderen nog steeds één dak op vijf niet geïsoleerd is? Indien uw huis daarbij behoort en toe is aan dakisolatie, raden we u aan de stap nog in 2016 te zetten. Vanaf volgend jaar zal het belastingvoordeel voor dit type isolatie immers wegvallen, zal de premie verlaagd worden en zullen er strengere voorwaarden gelden.  

Uw dak isoleren levert u heel wat voordeel op. Zo zal er minder warmte verloren gaan in huis, wat uw energie- en verwarmingsfactuur ten goede komt, en uw wooncomfort zal verhoogd worden.

Indien uw dak toe is aan isolatie, raden wij u aan om deze investering dit jaar nog te doen zodat u nog gebruik kunt maken van de huidige premie. Opgelet, hiervoor dient de eindfactuur van uw investering op datum van 2016 te staan.

Verlies het voordeel voor dakisolatie niet

Vanaf 1 januari 2017 is het immers niet langer mogelijk het huidige belastingvoordeel voor dakisolatie te genieten. Dat werd recent beslist door de Vlaamse regering als besparingsmaatregel bij de opmaak van de begroting 2017. Er zal wellicht een overgangsmaatregel komen voor snelle beslissers, maar deze moet nog officieel worden goedgekeurd. U zou in dat geval nog een belastingvermindering kunnen krijgen voor werken in volgende situatie:

  • u ondertekent de bestelbon ten laatste op 31 december 2016;
  • én u stort het voorschot ten laatste op 31 december 2016;
  • én u betaalt de facturen ten laatste op 31 december 2017.

Meer concreet houdt dit belastingvoordeel in dat u 30% van het factuurbedrag op uw belastingaangifte mag inbrengen, met een maximum van € 3 070. De woning moet ook minstens 5 jaar oud zijn en aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Energiepremies herzien, niet afgeschaft

Hoewel de energiepremies naar volgend jaar toe grondig herzien werden, zullen ze niet volledig wegvallen. Zo zal de premie voor dakisolatie zakken van maximaal € 8 naar € 6 per m². Er zullen wel strengere voorwaarden gelden.

Daarnaast werden ook nieuwe voordelen in het leven groepen, zoals de “totaalrenovatiebonus”, waarbij u voordeel geniet indien u verschillende isolerende ingrepen laat uitvoeren in uw woning.

Laat deze wijziging van de premies echter geen rem wezen op uw beslissing om energiebesparende maatregelen uit te voeren, aangezien ze u op termijn sowieso een financieel voordeel opleveren. U bespaart nog steeds op uw energiefactuur en doet goed voor het milieu!

Wenst u deel te nemen aan onze actie rond energiebesparing?