Nieuws

Het EPC wordt onderbenut

23 februari 2012
epc wordt onderbenut

Elke consument krijgt vroeg of laat te maken met het energieprestatiecertificaat, kortweg EPC, als hij een woning (ver)koopt of (ver)huurt. Hoe zit het met dat certificaat?

Het EPC is intussen in de drie gewesten van ons land verplicht. De consumenten zullen er jaarlijks alles samen meer dan 50 miljoen euro per jaar aan uitgeven. Test-Aankoop heeft een onderzoek uitgevoerd op het terrein en verschillende energieprestatiecertificaten laten opstellen voor vijf woningen verspreid over het land.

Test-Aankoop meent dat het EPC beter kan worden benut en stelt voor dat het zou uitgroeien tot de hoeksteen van een elektronisch energiedossier van de individuele woning.

 Uiteenlopende tarieven

In het najaar van 2011 heeft Test-Aankoop 25 energiedeskundigen gecontacteerd om een EPC te laten opstellen. Zo werden er voor 2 woningen in Vlaanderen, 2 in Wallonië en 1 in Brussel minstens 4 energieprestatiecertificaten opgemaakt. Opvallend is dat het gemiddelde tarief in het Waals en Brussels gewest (respectievelijk € 500 en € 400) beduidend hoger ligt dan in Vlaanderen (€250). Dit is een van de opvallende resultaten van het onderzoek.

Pleidooi voor een elektronisch energiedossier per woning

Test-Aankoop ziet enorm veel mogelijkheden liggen in de creatie van een elektronisch energiedossier voor elke woning, waarvan het EPC de hoeksteen zou zijn. Als de consument toegang zou krijgen tot een - beveiligd - dossier op internet, zou hij over een schat aan informatie kunnen beschikken en bijvoorbeeld in functie daarvan energiebesparende werkzaamheden kunnen (laten) uitvoeren. Daarbij zou hij perfect op voorhand kunnen inschatten wat de impact ervan op de energiescore van de woning zal zijn.

Bijgewerkt woningdossier

Op de website van Test-Aankoop vindt u trouwens een antwoord op tal van vragen die rijzen bij de aan- of verkoop van een woning, of nog over de (ver)huur ervan. Zo bevat het Test-Aankoop-dossier onder meer informatie over de notariskosten, de hypotheeklening, de relatie met de architect en de bouwpromotor, de aankoop van een woning "op plan" ...

Modelovereenkomsten

Test-Aankoop heeft verschillende modelovereenkomsten uitgewerkt op het vlak van de (ver)koop of (ver)huur van een woning. Deze overeenkomsten zijn evenwichtig opgesteld en billijk voor de beide betrokken partijen.