Nieuws

(Ver)huren doe je niet meer overal op dezelfde manier

04 januari 2019
nieuwe huurreglementering 2019

Heel wat mensen huren een woning. De huurwetgeving belangt dan ook heel wat consumenten aan, zowel huurders als verhuurders. De basis is over het hele land dezelfde, maar elk gewest heeft een aantal eigen spelregels.

Als je nu een huurcontract tekent voor een hoofdverblijfplaats, moet je weten dat er andere regels kunnen gelden al naargelang het pand zich in Vlaanderen, Brussel of Wallonië bevindt.

Huurwetgeving per gewest

Sinds 2014 zijn de gewesten bevoegd voor de huurwetgeving. Elk gewest heeft sindsdien dus het recht om een eigen regelgeving uit te werken.

Dat heeft zich voor het eerst concreet laten voelen in januari 2018. Toen heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het voortouw genomen om een eigen regelgeving in te voeren. De twee andere gewesten zijn snel gevolgd. In het Waals Gewest is sinds september 2018 een eigen wetgeving in werking getreden en in het Vlaams Gewest sinds januari 2019.

Niet alles is veranderd

Veel van de vroegere regels zijn ongewijzigd gebleven. Zo is de normale duur van een huur voor een hoofdverblijfplaats nog altijd negen jaar, ongeacht waar je (ver)huurt. Maar je kunt ook een contract van korte duur sluiten.

Maar elk gewest heeft een aantal nieuwigheden ingevoerd. Enkele voorbeelden:

  • Ze hebben nu allemaal regels waardoor de verhuurder bij het overlijden van zijn huurder makkelijker rechtsgeldig een einde kan maken aan de huurovereenkomst.
  • Ook wordt nu overal bepaald dat een huurder een huurcontract van korte duur wel degelijk vervroegd kan stopzetten.
  • In alle gewesten werd een speciaal huurcontract ingevoerd voor studenten en zijn er nu regels voor medehuurders (het meest uitgewerkt in Brussel en Wallonië).
  • In Vlaanderen werd de huurwaarborg opgetrokken.

We hebben de belangrijkste veranderingen in voor elk gewest apart besproken in een artikel in ons magazine Budget & Recht. Voor meer details verwijzen we dus naar:

Gebruik onze modelovereenkomst

Wij beschikken over diverse modelovereenkomsten, zowel voor de (ver)huur voor negen jaar als voor de (ver)huur voor een korte duur, waarmee je je op juridisch vlak tegen onaangename verrassingen kunt behoeden.

NAAR ONZE MODELLEN VOOR EEN HUUROVEREENKOMST