Nieuws

Investeren in gratis zonnepanelen met EnergyHome: ook interessant voor jou?

02 juni 2023

Verschillende bedrijven bieden consumenten huurformules aan voor zonnepanelen. Anderen gaan nog verder en beloven je dak gratis vol te leggen, zoals installateur EnergyVision. Maar is zo’n aanbod wel voordelig en waar moet je op letten?

Hoe werkt de investering in zonnepanelen met EnergyHome ?

Voor niets gaat de zon op, zegt men wel eens. Bij installateur EnergyVision lijkt dat wel het geval: volgens hun website plaatsen zij je zonnepanelen 100 % gratis. Ze deden dat naar eigen zeggen tot nu toe bij meer dan 7 000 gezinnen in Vlaanderen en Brussel.

Hoe werkt de formule van EnergyHome van EnergyVision precies? Het bedrijf neemt de investering van de zonnepanelen voor zijn rekening, dat is het zogeheten derdebetalerssyteem. Je hoeft dus inderdaad geen kosten op te hoesten voor de installatie of de plaatsing ervan. In ruil betaal je aan EnergyVision wel voor de elektriciteit die de installatie opwekt en die je meteen zelf verbruikt.

Dat doe je aan een tarief dat lager ligt dan de gemiddelde prijs op de markt. Je kiest daarbij ofwel voor een vaste prijs van € 0,20/kWh ofwel voor een variabele die 30 % lager ligt dan je huidige energieprijs. Voor de elektriciteit die de installatie op het net zet, ontvang jij in dat geval natuurlijk niets. Die vergoeding gaat naar de installateur.

Kan je op je elektriciteitsfactuur besparen met EnergyHome?

Kijken we naar de prijzen van april 2023, dan is de gemiddelde variabele kost ongeveer € 0,37/kWh (inclusief energiekost, nettarieven en heffingen). Een vast afnametarief van 0,20 €/kWh levert je dus een besparing op van € 0,17/kWh. Een variabel afnametarief dat 30 % lager ligt dan de huidige tarieven levert een kleinere besparing op.

Hoeveel je uiteindelijk bespaart ten opzichte van je huidige factuur hangt natuurlijk sterk af van aan aantal factoren: de capaciteit van de zonnepaneleninstallatie, hoeveel je onmiddellijk kunt verbruiken als de panelen stroom opwekken en de evolutie van de energieprijzen.

Per 1 000 kWh opgewekte stroom verbruikt men doorgaans 300 kWh zelf. Dus als we uitgaan van een installatie die jaarlijks 5 000 kWh opwekt, dan betekent dit dat men 1 500 kWh van de installatie zal afnemen. Daar betaal je € 300 voor aan EnergyVision met de vaste afnameprijs van € 0,20/kWh. Aan de gemiddelde prijs van april zou je voor 1 500 kWh afname van het net € 555 betalen, je spaart in dit geval dus zo’n € 255 uit op jaarbasis.

Hoe interessant is de formule op langere termijn?

Bovenstaand voorbeeld is natuurlijk maar een snelle berekening om het principe duidelijk te maken. We deden de oefening ook grondiger over een periode van 30 jaar aangezien dit de periode is waarvoor de overeenkomst met EnergyVision maximaal loopt. We vergeleken met een scenario waarbij we zelf zonnepanelen aanschaffen met eigen inbreng en een situatie waarbij we een lening aangaan voor een periode van 10 jaar aan een rentevoet van 3 %.

Daarbij is de conclusie duidelijk dat zelf installeren in zonnepanelen op lange termijn altijd financieel voordeliger is, zelfs met een lening. Dit omdat bij een eigen installatie de impact op de factuur natuurlijk groter is. Enerzijds doordat je in dat geval niets meer betaalt aan een leverancier voor de stroom die je zelf meteen verbruikt. Anderzijds doordat je bovendien ook een terugleververgoeding ontvangt voor alle elektriciteit die je zonnepanelen opwekken en die je niet meteen zelf verbruikt.

Toch is het opvallend dat het verschil in ons voorbeeld pas merkbaar wordt na 20 jaar, wat natuurlijk alles te maken heeft met het feit dat je geen begininvestering hoeft te doen.

De voordelen van een investering in zonnepanelen met EnergyHome

Het voordeel van deze formule is ‘ontzorging’: de installateur neemt de investering in de zonnepanelen voor zijn rekening en staat ook in voor onderhoud en herstelling van de installatie, zoals de vervanging van een defecte omvormer op zijn kosten. Daarnaast is EnergyVision ook verantwoordelijk voor de verzekering van de installatie tegen bijvoorbeeld diefstal of brandschade.

De financiële balans is bovendien correct: ook al levert een eigen installatie je uiteindelijk meer op, je realiseert toch een besparing zonder dat je zelf kosten moet maken.

Wat zijn de nadelen van investering van EnergyHome?

Natuurlijk zijn er ook enkele belangrijke bedenkingen te maken. Je tekent een contract voor maximaal 30 jaar, dat is een heel lange periode waarin er veel kan gebeuren. De clausules in het contract vermelden weliswaar verschillende specifieke situaties zoals een verkoop van je huis of een stopzetting van de samenwerking, toch is het verstandig om deze vooraf heel goed door te lezen om negatieve verrassingen achteraf te vermijden.

Vaak gaan er immers kosten en specifieke voorwaarden gepaard met deze situaties. Zo kun je de overeenkomst slechts vijfjaarlijks ontbinden en betaal je in dat geval een opzegvergoeding van € 500 om gemaakte kosten te vergoeden. 

Opletten voor de opzegtermijn van EnergyHome

Als je je woning verkoopt en de nieuwe eigenaar wenst het zonnepanelencontract niet over te nemen, dan kun je de overeenkomst enkel volgens deze voorwaarden verbreken. Dat betekent ook dat je weinig andere keuze rest om de zonnepanelen over te kopen als je je woning zou verkopen op een moment dat niet samenvalt met de vijfjarige periode. 

Dat kost je gedurende de eerste 5 jaar € 850 per paneel waarna de prijs elke vijf jaar daalt. Ook als je de overeenkomst om een andere reden vroeger zou willen beëindigen buiten de vijfjarige termijn, heb je geen andere opties dan de installatie over te kopen. Daar ben je je toch best vooraf van bewust.

Nadelige clausules voor de consument

Er zijn ook ernstige bedenkingen te maken bij de wettelijkheid van bepaalde clausules in het contract die nadelig kunnen zijn voor de consument als de overeenkomst zou worden verbroken. Bijvoorbeeld in een situatie waarin een klant in al dan niet tijdelijke betalingsmoeilijkheden verkeert, zou de overeenkomst verbroken kunnen worden en de klant gedwongen worden om een vergoeding te betalen die gelijk staat aan het overkopen van de installatie. Dat is disproportioneel tegenover de schade die de wanbetaling voor de onderneming met zich meebrengt.

Premies en energieleningen

Overweeg je toch liever een eigen investering in zonnepanelen? Weet dan dat er in Vlaanderen nog steeds een investeringspremie van toepassing is van maximaal € 750 in 2023. In 2024 wordt deze gehalveerd. Bovendien komen sommige doelgroepen in aanmerking voor de Mijn Verbouwlening van de Vlaamse Overheid aan een rentevoet die 3 % onder de wettelijke rentevoet ligt.

Ook in Brussel biedt de overheid een groene lening aan tegen een voorkeurstarief voor wiens belastbaar jaarinkomen de vastgelegde drempels niet overschrijdt. Bovendien ontvangen zonnepaneeleigenaars nog steeds groenestroomcertificaten in dat gewest.

Verlaag je energiefactuur nu al met Testaankoop

Uiteraard hoef je niet te wachten met besparen op je energiefactuur tot er zonnepanelen op je dak liggen. Door te kiezen voor een voordelig energie-aanbod, zet je al een eerste belangrijke stap naar een lagere factuur. Wij onderhandelden een scherp aanbod met energieleverancier Mega dat je nu kunt ontdekken door vrijblijvend je verbruiksgegevens door te geven. Je ontvangt onmiddellijk een voorstel.