Nieuws

GEZOCHT: gezinnen met zonnepanelen

09 april 2018

We starten een onderzoek naar het elektriciteitsverbruik van verschillende Belgische gezinnen. Deelnemende gezinnen ontvangen een monitoringsysteem en krijgen individuele opvolging door een expert van Test Aankoop. Hiermee willen we de situatie voor, tijdens en na onze tussenkomst evalueren.

Het doel van het Clear 2.0-project is om het gebruik van hernieuwbare energie in Europa te stimuleren en om het energieverbruik te doen dalen. Test Aankoop biedt zijn volledige steun aan dit project en wil gezinnen helpen om hun energiekosten te laten dalen.

Mijn hernieuwbare energie beter gebruiken

Fornuis, koelkast, vaatwasmachine, droogkast, TV-toestel, computer, ... Ons huis staat vol met elektrische toestellen, die al dan niet veel elektriciteit verbruiken. Je hebt beslist om te investeren in zonnepanelen met het oog op een lagere energiefactuur. Gebruik je echter de productie van je zonnepanelen op de beste manier?

We zullen verschillende gezinnen voorstellen om thuis een monitoringsysteem te plaatsen. Dit zal hun productie en hun verbruik gedurende anderhalf jaar controleren. Op basis van individuele opvolging en tips zullen de gezinnen na afloop gestimuleerd worden om bepaalde gewoontes aan te passen. Hierdoor krijgen we een zicht op de werkelijke impact van het verbruik van hun eigen productie.

Nationale en internationale effecten

De resultaten van deze studie zullen ons toelaten om binnen het Clear 2.0-project aanbevelingen en voorstellen te formuleren rond de ontwikkeling van hernieuwbare energie in België en in Europa.

What's in it for me?

Met onze tips zou je minder elektriciteit van het net nodig hebben, ten voordele van rechtstreeks verbruik uit eigen productie.

Bovendien krijgen alle deelnemende gezinnen een gratis monitoringsysteem (ter waarde van 500€), dat ook na afloop van het onderzoek hun eigendom blijft. Gedurende het onderzoek krijgen ze individuele tips en zullen ze de evolutie van hun verbruik kunnen volgen.

Ik ben geïnteresseerd! Hoe kan ik deelnemen?

Om deel te nemen moet je:

  • Eigenaar zijn van zonnepanelen
  • Je engageren om gedurende de volledige looptijd van de studie (18 maanden) deel te nemen
  • Zeker zijn dat de gezinssamenstelling gedurende de volledige looptijd van de studie ongewijzigd blijft (geen geboortes, geen kinderen die op kot gaan om te studeren, ...)

Beantwoord de onderstaande vragenlijst om je kandidaat te stellen voor het project. De geselecteerde gezinnen zullen individueel per mail gecontacteerd worden.

 

European Union