Persbericht

Nieuw energielabel te vaak niet gerespecteerd

01 maart 2022

Vorig jaar werden nieuwe energielabels voor vijf categorieën van huishoudtoestellen waaronder koelkasten, wasmachines en televisies ingevoerd. Na een overgangsperiode, zijn verkopers sinds 1 december vorig jaar verplicht om de nieuwe labels op hun toestellen te vermelden.   Om te controleren of winkeliers en online retailers zich aan deze verplichting houden, nam Test Aankoop de proef op de som. Uit het onderzoek naar zo’n 50 000 producten, blijkt dat vooral televisie- en computerschermen niet voldoen aan de nieuwe regels. De consumentenorganisatie dringt aan bij de Economische Inspectie om de controles op te voeren.

Nieuwe energielabels

Sinds de jaren 90 kon de consument aan de hand van een energielabel makkelijker de keuze maken voor een zuinig toestel. Door de technologische vooruitgang konden de meeste toestellen zich de laatste jaren echter makkelijker tot de meest energiezuinige A-klasse rekenen. Het grote aantal producten dat hiermee in de best scorende categorie terecht kwam vereiste een extra onderverderling aan de hand van de ‘+’ ingevoerd. Het gevolg was dat er huishoudtoestellen op de markt kwamen met wel drie plusjes na de letter A+. Dat laatste label was zelfs bijna een standaard geworden. Een herziening drong zich dan ook op. Sinds 1 December 2021 moesten verkopers dan ook voor koelkasten, vaatwassers, wasmachines, wijnkoelers en elektronische schermen, een nieuw energielabel toepassen. De ‘+ - jes’ werden verlaten en er werd opnieuw gemerkt met labels gaande van A tot G,van groen naar donkerrood, verduidelijkt Test Aankoop.

Proef op de som

Om na te gaan of de nieuwe regelgeving wordt nageleefd, organiseerde Test Aankoop een mysteryshopping – onderzoek in zowel fysieke als online winkels. De consumentenorganisatie ging na of het nieuwe energielabel aanwezig (of afwezig) was op de producten en ook of deze nog oude labels of zelfs helemaal geen label bevatten. Concreet werden 353 winkels van 15 winkelketens en 19 webshops onderzocht. Op de lijst stonden plaatselijke winkels en grote ketens zoals Vanden borre, Mediamarkt of Krëfel .In totaal werden meer dan 38 000 producten onder de loep genomen in fysieke winkels en 13 500 producten in webshops.

 

 

13% zonder label

Over alle categorieën heen, werd in 80% van de gevallen het nieuwe energielabel teruggevonden in het winkelpunt. Op 6% van de producten kleefde nog het oude energielabel, 1% bevat zowel het oude als het nieuwe label. “We zien dat op 13% van de toestellen geen energielabel werd aangetroffen. Vooral bij de schermen viel dit op : bij maar liefst één op de vier televisietoestellen en bij de helft van de computerschermen was er van een energielabel geen sprake”, zegt Simon November van Test Aankoop. “Sinds de intrede van de nieuwe energielabels lijken veel apparaten plotseling onder een veel lagere energieklasse te vallen. Er is in wezen niets veranderd aan hun verbruik, maar door de fel rode kleur en de (veelal) F of G – codering, lijkt er in de ogen van de klant een negatievere impact op het verbruik en op het milieu te zijn”, vult de woordvoerder aan. De consumentenorganisatie stelt vast dat er nog maar weinig producten te vinden zijn die een nieuw energielabel A hebben, en dan voornamelijk in de categorie van de wasmachines. Voor televisie- en computerschermen zijn er hoofdzakelijk tv´s en computerschermen van klasse F & G op de markt. Test Aankoop gaat er daarom van uit dat de retailers liever helemaal geen energielabel weergeven dan dat ze er een energielabel met een slechte score op plakken. De consumentenorganisatie wijst er wel op dat de online-resultaten veel beter waren : slechts 2% van de onderzochte producten bleek niet over het nieuwe energielabel te beschikken.

 

Economische Inspectie

Test Aankoop vindt de nieuwe energielabels een goede zaak omdat ze zorgen voor transparantie en een prikkel geven aan de fabrikant om energiezuinigere producten op de markt te brengen. “Het is hierbij wel van fundamenteel belang dat de nieuwe labels worden getoond in de winkels. Zowel on – als offline”, zegt Test Aankoop. De consumentenorganisatie zal de bevindingen van de studie overmaken aan de Economische Inspectie en aandringen op meer controle.

 

Zo vind je de meest energiezuinige tv

Ben je op zoek naar de meest energiezuinige tv met beste prijs-kwaliteitverhouding? De koopwijzer televisies van Test Aankoop vermeldt bij elk product ook het energielabel. Via de rekenmodule voor beeldschermen, kan je na het ingeven van een aantal parameters het te verwachten stroomverbruik, de jaarlijkse elektriciteitskosten en de milieu-impact bekijken. 

www.test-aankoop.be/vergelijktv

www.test-aankoop.be/vergelijkscherm

 

 

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.