Persbericht

Testaankoop wil compensatie voor consumenten die lang moeten wachten op energiefactuur

23 maart 2023

Nog steeds wachten heel wat consumenten op de afrekenings- of slotfactuur van hun energieleverancier, zo blijkt uit de vele klachten die Testaankoop ontvangt. Aan de basis van de hinder liggen vaak technische problemen met een nieuw dataplatform dat sneller meterstanden kan uitwisselen tussen netbeheerders en leveranciers. Maar toch wachten in heel België al zeker 37.000 gezinnen maanden op hun factuur. Testaankoop vraagt aan bevoegd Staatssecretaris Alexia Bertrand om een compensatieregeling voor hen uit te werken.

Lang aanslepende ‘kinderziektes’

Eind 2021 nam de energiesector een nieuw platform in gebruik. Via dat platform worden onder meer meterstanden en facturatiegegevens uitgewisseld tussen energieleveranciers en netbeheerders. Alles zou sneller, transparanter en nauwkeuriger verlopen. De transitie zou slechts beperkte hinder veroorzaken bij een kleine groep klanten, werd initieel vooropgesteld. Helaas blijken de kinderziektes 15 maanden na de uitrol hardnekkiger dan gedacht.

Duizenden gezinnen getroffen

De netbeheerders zelf wijzen erop dat het nieuwe platform maandelijks tientallen miljoenen transacties verwerkt en dat dit in 99% van de gevallen probleemloos verloopt. Tegelijkertijd erkennen en betreuren ze dat duizenden klanten geconfronteerd worden met problemen sinds 2022 zoals vertraagde facturen. Bij Fluvius, de Vlaamse netbeheerder, is er momenteel nog steeds sprake van zo’n 20.000 geblokkeerde leveringspunten, bij ORES, de Waalse tegenhanger, gaat het om 17.000 gevallen.

De netbeheerders benadrukken dat al verschillende maatregelen werden getroffen om het aantal verstoringen te verkleinen, zo werken verschillende teams van netbeheerders en leveranciers in een taskforce samen om correcties door te voeren. Er raken elke dag problemen opgelost, maar jammer genoeg komen er ook elke dag storingen bij, bijvoorbeeld door een verhuis, plaatsing van de digitale meter of ingebruikname van zonnepanelen.

Extra compensatie voor consumenten

Er is weinig dat je als consument op dit moment kan doen. Alle gegevens zijn er, het duurt gewoon erg lang om de facturen op te stellen. “Als getroffen consument heb je daar op dit ogenblik uiteraard geen boodschap aan”, stelt Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop. “Je wil weten waar je aan toe bent, zeker gezien de gestegen energieprijzen van het voorbije jaar. Daarom hebben we aan Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Betrand gevraagd om een regeling uit te werken waardoor deze consumenten gecompenseerd kunnen worden.”

Voor de consumentenorganisatie is het voorstel van de Ombudsman voor Energie een goede piste. Dat voorstel komt erop neer dat getroffen consumenten een bedrag krijgen per maand dat ze langer hebben moeten wachten op hun eindfactuur. Het zou dan gaan om ongeveer 7,5 tot 8 euro per maand, naar analogie met de kosten die leveranciers aan hun klanten vragen aanrekenen voor het sturen van herinneringsbrieven wanneer ze te laat betalen.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.