Nieuws

Zeg samen met ons neen tegen huis-aan-huisverkoop!

07 maart 2016
pas de démarchage

U hebt ook genoeg van die leurders die voor rekening van energieleveranciers werken en slechts één doel voor ogen hebben: u om het even wat te doen ondertekenen? Reageer dan samen met ons! Kleef onze sticker duidelijk zichtbaar naast uw bel, en help ons deze handelspraktijk te bestrijden.

De strijd aanbinden met de Europese wetgeving in de hoop de huis-aan-huisverkoop af te schaffen is een actie die jammer genoeg weinig kans op slagen heeft. Nochtans doen velen onder u hun beklag over dit soort praktijken en de misbruiken die hier (soms) uit voortvloeien. Daarom hebben we de actie "Stop – Geen verkoop aan de deur" op touw gezet.  

Een zelfklever om "neen" te zeggen

Het is soms moeilijk om neen te zeggen tegen deze professionele verkopers. Samen met onze partners hebben we daarom een sticker "Stop - Geen verkoop aan de deur" ontworpen, die bij het Test-Aankoop magazine van de maand april gevoegd zal worden. Kleef hem op een goed zichtbare plaats, waar geen enkele leurder naast zal kunnen kijken. 

De sticker zal sommige verkopers ontmoedigen en biedt u bovendien een grotere bescherming. Als hij duidelijk zichtbaar is en een leurder toch bij u aanbelt en uw bericht dus volledig negeert, dan zou dit namelijk - als u klacht indient - door de Economische Inspectie beschouwd kunnen worden als een agressieve handelspraktijk, die als zodanig bestraft kan worden. 

Een brochure en een dossier om de valkuilen te vermijden

  • Indien u ondanks alles toch voor een leurder gezwicht bent, dan treft u in onze brochure Stop – Geen verkoop aan de deur (pdf-bestand) algemeen advies en praktische informatie aan in geval u een misbruik wenst te signaleren. 
  • Tenslotte krijgt u in ons dossier Huis-aan-huisverkoop voor gas en elektriciteit een overzicht van de wettelijke bepalingen die de verkoop aan huis regelen, vertellen we u waarop u zeker moet letten alvorens een contract te ondertekenen, en lichten we toe hoe u uw rechten moet laten gelden en desgevallend klacht kunt indienen.

Vergelijken blijft het motto

Uw gas- en elektriciteitscontract neemt een grote hap uit uw budget. Daarom bieden wij al sinds jaren een vergelijkingsmodulevoor gas- en elektriciteitstarieven aan op onze website. Neem zeker de tijd om te vergelijken zodat u de formule kunt kiezen die het voordeligst is voor u.