Nieuws

Zonnepaneeleigenaars met terugdraaiende teller betalen extra bij TotalEnergies

07 november 2022

Na energieleveranciers Octa+ en Mega komt nu ook TotalEnergies met een bijkomende kost op de proppen voor klanten met zonnepanelen en een terugdraaiende teller. Hoeveel zul je betalen en wat kun je best doen? 

TotalEnergies zal de kosten vanaf 1 april 2023 aanrekenen aan wie vanaf november klant bij hen wordt. Bestaande klanten van wie het energiecontract werd vernieuwd op basis van een tariefkaart vanaf november, betalen de heffing voorlopig niet gedurende de resterende looptijd van hun huidige contractverlenging.

 

Waarom rekenen de leveranciers deze extra kosten aan?

De leveranciers wijzen naar gestegen onevenwichtskosten die ze aan hoogspanningsnetbeheerder Elia moeten betalen. Leveranciers moeten dagelijks inschatten hoeveel stroom hun klanten per kwartier zullen afnemen en hoeveel ze zullen injecteren. Op het stroomnet moeten vraag en aanbod namelijk steeds in evenwicht zijn. Wijkt de inschatting af van de realiteit, bijvoorbeeld omdat er meer of minder zon schijnt dan voorspeld, dan betaalt de leverancier een kost aan Elia om het evenwicht op het net recht te zetten. 

Volgens Octa+ en Mega zouden deze kosten voor klanten met een terugdraaiende teller tot 20 keer hoger liggen dan bij klanten zonder zonnepanelen. Dit omwille van het feit dat sinds eind vorig jaar de kosten niet meer berekend worden op de netto afname (verbruik min injectie), maar wel apart op de verbruikte elektriciteit en de geïnjecteerde elektriciteit. Met andere woorden, stel dat je 3.000 kWh op jaarbasis injecteert en 3.500 kWh van het net afneemt, dan betaalt je leverancier vandaag niet langer onevenwichtskosten op basis van 500 kWh (3.500 – 3.000), maar wel op basis van 6.500 kWh (3.500 + 3.000). 

Ik betaal toch al prosumententarief? 

Dat klopt maar het prosumententarief is een vergoeding die je via de elektriciteitsfactuur betaalt aan je netbeheerder (Fluvius, ORES…) voor het gebruik van het distributienet. Ook als zonnepaneeleigenaar maak je namelijk gebruik van het distributienet: je neemt elektriciteit af op momenten dat je zonnepanelen weinig of niets opwekken en je injecteert overtollige elektriciteit die je niet zelf meteen verbruikt. Deze vergoeding betaal je in Vlaanderen sinds 2015, in Wallonië sinds 2020 en heeft dus niets te maken met de huidige extra kost die Octa+, Mega en TotalEnergies aanrekenen. 

Hoe worden de extra kosten aangerekend en hoeveel bedragen ze? 

Met een meter die terugdraait heeft een leverancier geen correct zicht op hoeveel je werkelijk van het net afgenomen hebt en hoeveel je geïnjecteerd hebt. Als jouw zonnepanelenproductie optimaal afgestemd is op jouw verbruik, dan heb je na een jaar volgens de meterstand in theorie niets verbruikt. Daarom baseren leveranciers zich op het vermogen van de jouw omvormer, op basis waarvan men ook het prosumententarief berekent.  

TotalEnergies rekent een extra kost aan van € 5,30 per kVA vermogen per maand. Voor een gezin met een gemiddelde omvormer van 4 kVA betekent dit € 21,2 extra per maand of € 254,4 extra op jaarbasis. Ter vergelijking: bij Mega bedroeg de kost in september nog € 15 per kVA of € 720 op jaarbasis. Intussen liet Mega de kost voor contracten die in november worden afgesloten zakken naar minder dan de helft van dat bedrag: € 7 per kVA per maand of € 336 op jaarbasis voor een gemiddelde installatie. Bij Octa+ is de kost het hoogst: € 10,60 per kVA per maand of 508,8 euro op jaarbasis voor een omvormer van 4 kVA. 

Is dit wel toegelaten? 

Wij legden onze bezorgdheden eerder voor aan de energieregulatoren maar volgens hen is het principieel te verantwoorden dat leveranciers de extra onevenwichtskosten aanrekenen aan de klanten die ze veroorzaken. Dat betekent echter niet dat men de kost zomaar eenzijdig kan doorrekenen in bestaande contracten, zoals Octa+ eerder deed. De kost aanrekenen aan nieuwe klanten of op het moment van de hernieuwing van het contract waarbij de klant duidelijk vooraf geïnformeerd wordt over de extra kost, is echter wel toegelaten. 

Wat staat me te doen als ik deze kost wil vermijden? 

Bestaande klanten van TotalEnergies lijken voorlopig nog gespaard te worden van het extra forfait. Voor prosumenten met een analoge meter die op zoek zijn naar een nieuwe leverancier, kunnen we enkel het advies geven om tarieven te vergelijken en rekening te houden met de extra kost die sommige leveranciers aanrekenen. In onze prijsvergelijker zit de extra kost alvast vervat. Overstappen naar een leverancier die deze kosten momenteel nog niet aanrekent – en dat is op dit moment nog steeds de meerderheid – zal wellicht voordeliger zijn. 

Let wel, het advies blijft doorgaans wel om met een terugdraaiende teller pas van leverancier te wisselen op een moment dat dicht bij de jaarlijkse meteropname ligt. Op deze manier vermijd je verlies van productie van je zonnepanelen als gevolg van een vroegtijdige meteropname. Ligt je nettoverbruik op het moment van je contracthernieuwing dicht bij nul, dan kun je een overstap overwegen. 

Daarnaast is het ook zo dat je de extra kost in Vlaanderen niet betaalt als je een digitale meter laat plaatsen. Vraag je zelf een digitale meter aan dan betaal je wel 88 euro. Op dat moment stap je namelijk over van het compensatiemechanisme (terugdraaiende teller) naar een afrekening op basis van je werkelijke afname van het net. Je betaalt dan ook geen prosumententarief meer en tegelijk ontvang je een vergoeding voor je geïnjecteerde stroom. Of een digitale meter in jouw geval voordeliger uitvalt, hangt echter af van je persoonlijke verbruiksprofiel. Informeer je dus vooraf goed. 

prijsvergelijker