Nieuws

Aanpak energiecrisis? Dit is wat er moet gebeuren

05 september 2022
stijgende energieprijzen

Onze voorstellen om de consument te helpen in deze steeds grotere wordende energiecrisis zijn niet gehoord door de politiek. Het overlegcomité van 31 augustus met de verschillende regeringen in ons land, kwam niet verder dan de broodnodige verlenging van de BTW-verlaging en het aanhouden van het uitgebreide social tarief. Dat is niet genoeg voor ons. Er moet meer gebeuren. 

In augustus liep de gemiddelde elektriciteitsrekening op tot 2.200 euro per jaar. Voor de gasrekening kwam er 3.800 euro bij. Samen maar liefst 6.000 euro per jaar.  De vooruitzichten voor de komende maanden zijn weinig hoopgevend tenzij voor wie een roze bril draagt. Ondanks de krankzinnige prijzen en de aanbevelingen van Test Aankoop, is er geen enkele nieuwe maatregel genomen om de last voor gezinnen te verlichten. 

Verlenging bestaande maatregelen 

Ons pleidooi voor een verlenging van de bestaande maatregelen tot eind dit jaar werd wel gehoord. 

- De verlaging van btw naar 6% op elektriciteit en aardgas. 

- De verlenging van het uitgebreide sociaal tarief tot op het einde van het jaar. 

“Hoe het mogelijk is dat men niet verder komt dan dit in een overleg met alle verantwoordelijken van dit land, is ons een raadsel,” stellen we samen met de consument vast. “Zeker omdat de prijzen al sinds 2021 aan het stijgen zijn”. 

Onze voorstellen tegen te hoge facturen 

De voorstellen die we aan het overlegcomité deden, blijven dan ook gelden. 
De overheden beweren alvast het goede voorbeeld te zullen geven en het verbruik verminderen waar mogelijk. Zelf zijn ze het nog niet eens over het wat en hoe. Installeer LED voor openbare verlichting, verminder de verwarming in openbare gebouwen, verplicht bedrijven en winkels om lichtreclames uit te schakelen, enzovoort. De symbolische maatregelen die ze opperden voldoen niet.  

Overwinsten belasten 

Voor sommige elektriciteitsproducenten zijn de huidige hoge gasprijzen een heuse goudmijn. Dat komt omdat binnen de elektriciteitsmarkt de marktprijs wordt bepaald door de duurste centrale die men moet aanschakelen om aan de vraag te voldoen. Dat is vaak een gascentrale. Hierdoor boeken sommige energieproducenten grote winsten, aangezien hun inkomsten stijgen maar hun productiekost gelijk blijft.

Wij dringen er bij de regering op aan om verder te bestuderen hoe deze overwinsten kunnen terugvloeien naar de consument in plaats van naar de aandeelhouders van de energiebedrijven. Het mag niet bij een belofte blijven of de aanzet tot een onderzoek. Er zij op gewezen dat de federale regering het in beginsel met ons eens is, maar zij zal de tenuitvoerlegging van dit verzoek tegen eind september analyseren.

Vaste contracten tegen reguleerd tarief 

Gezinnen hebben geen mogelijkheid meer om te ontsnappen aan de forse prijsstijgingen. Leveranciers bieden quasi geen vaste tarieven meer aan, hoewel deze bij Belgische gezinnen het populairst zijn omwille van hun voorspelbaarheid. Hierdoor rusten de risico’s volledig op de schouders van consumenten.  

Wij blijven er dan ook voor pleiten dat leveranciers, in het bijzonder spelers met eigen productiecapaciteit, verplicht één vast contract zouden moeten aanbieden tegen een door de CREG gereguleerd tarief. Daarnaast moeten variabele tarieven worden vereenvoudigd zodat deze opnieuw vergelijkbaar worden voor consumenten. Vandaag is dat helaas amper het geval. "Hou grote kuis in het aanbod van variabele contracten die onleesbaar en onbegrijpelijk zijn geworden,” blijft dan ook onze oproep. “En snel graag.” 

Energiefactuur ontvetten 

We herhalen ook ons pleidooi om de energiefactuur dringend te ontvetten en te herleiden tot de essentie: energie en het vervoer ervan. Andere kosten die de factuur nodeloos doen oplopen horen niet thuis in de factuur. Hoewel het vandaag vooral de energieprijzen zijn die fors stijgen, is dit het moment om de energiefactuur structureel te herdenken en toekomstbestendig te maken. 

En ons finaal advies aan de overheden: ‘Toon nu eens eindelijk wat politieke moed.’ 

 

ENERGIEPRIJZEN VERGELIJKEN