Nieuws

De slimme meter: een hele trits nadelen

05 juni 2012
de slimme meter

Naar onze mening zou de verplichte invoering van slimme gas- en stroommeters een sociaal onverantwoorde zet zijn

Zijn onze goeie ouwe gas- en stroommeters voorbijgestreefd? De Europese autoriteiten denken alvast van wel. Vanuit de stelling dat ze de consumentenbelangen willen verdedigen, raden de Europese richtlijnen aan om op termijn slimme meetsystemen in te voeren in alle lidstaten.

Dit nieuw type van meter functioneert op spitstechnologie om het energieverbruik in uw woning nauwkeurig en gedetailleerd te meten. De meter slaat de gegevens op en kan ze in real time doorsturen naar de netbeheerder. Zo’n meter toont welke posten de meeste energie verbruiken en moet u zo aanmoedigen om energiezuiniger oplossingen te kiezen en uiteindelijk uw energierekening naar omlaag te halen. Want de slimme meter op zich bespaart geen energie. Die besparingen vloeien voort uit de concrete aanpassingen die u zelf uitvoert, zoals isolatie, zuinige lampen of het uitschakelen van de stand-byfunctie.

Matige bezuinigingsmogelijkheden

Een slimme meter geeft meer details over het verbruik en kan op die manier bepaalde mensen inderdaad stimuleren om bewuster om te gaan met energie. Voor wie al energiebewust is, heeft zo’n meter geen zin. Erger nog, die mensen moeten gewoon meer betalen voor een duurdere meter.

En waarom? Onderzoeken berekenden dat de mogelijke energiebesparing 2 tot 10 % van het verbruik vertegenwoordigt. Bovendien verbruikt een digitale meter meer stroom dan een mechanische, terwijl ook de verwerking en de opslag van de gegevens het verbruik doen toenemen (versterker, dataserver…). De uiteindelijke besparing kan daardoor nihil of zelfs negatief zijn.

In vergelijking met een mechanische meter hangt er een hele reeks nadelen vast aan de digitale tegenhanger: meer onderbrekingen, een kortere levensduur, een grotere gevoeligheid voor storingen…

Daarnaast zijn er heel wat vragen rond de privacy, want uit de gegevens op de meter kunnen verschillende elementen afgeleid worden: levensstijl, samenstelling van het gezin, welke elektronische toestellen aanwezig zijn enz. Informatie die erg handig kan zijn voor een inbreker…

Geen verplichte invoering!

In ons land zijn de Gewesten bevoegd voor deze materie. Tot nog toe besloten ze om de slimme meters nog niet meteen in te voeren en de resultaten van een kosten-batenanalyse af te wachten. De Vlaamse minister voor Energie verklaarde zelfs dat het voorlopig geen enkele zin heeft om een dergelijk systeem op te leggen.

Wat ons betreft, zijn we van mening dat de verplichte invoering van slimme meters sociaal onverantwoord is. De consument verplichten om zo’n toestel te installeren druist overigens in tegen de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens.