Nieuws

Hoe interessant is Bolt, de leverancier die groene stroom uit jouw buurt verkoopt?

01 oktober 2019

Gedaan met het "greenwashen" van grijze stroom, Bolt wil je groene stroom verkopen die werd geproduceerd door het bedrijf, de sportclub of de boer in je buurt. Maar hoe gaat dit in zijn werk? En hoeveel betaal je ervoor?

Sinds eind augustus kunnen consumenten terecht bij Bolt, een nieuwe energieleverancier die energie aanbiedt van lokale, groene producenten. Het energieplatform laat toe dat men bijvoorbeeld overtollige zonnestroom koopt van een tennisclub uit Zele, een varkenshoeve uit Riemst of een openluchtzwembad uit Zutendaal. Bolt, dat mee gefinancierd wordt door Luminus, start in Vlaanderen en opende een wachtlijst voor wie in Brussel of Wallonië woont.

Groene stroom ook echt groen?

Heel wat leveranciers kondigen aan dat de elektriciteit die ze verkopen “groen” is (d.w.z. afkomstig uit hernieuwbare bronnen). Voor 2017 was 31% van de elektriciteit die in België geleverd werd groen (51% in Brussel, 31% in Vlaanderen en 27% in Wallonië). Intekenen op een groenestroomcontract impliceert echter niet noodzakelijk dat de groene stroom ook in ons land werd opgewekt. Aangezien de productie van groene stroom in ons land een stuk lager ligt dan het aandeel groene stroom dat wordt geleverd, worden er garanties van oorsprong (GO’s) geïmporteerd. Deze bewijsstukken bieden zekerheid over het groene karakter van de geleverde stroom: voor elke MWh groene stroom die een producent ergens in Europa op het elektriciteitsnetwerk zet, krijgt hij een GO.

Het systeem is echter niet feilloos aangezien het leveranciers toelaat om op een erg eenvoudige manier hun grijze stroom (niet-duurzame stroom opgewekt uit fossiele brandstoffen of kernenergie) te “vergroenen” door goedkope garanties van oorsprong te kopen in bijvoorbeeld de Scandinavische landen. Leveranciers kunnen zich op deze manier heel eenvoudig profileren als groen, zonder al te veel inspanningen te doen en zonder dat dit een echte bijdrage betekent aan de ontwikkeling van bijkomende duurzame energie.

Bolt gaat voor lokale groene energieproductie

Bolt wil een antwoord bieden op dit probleem door enkel hernieuwbare energie van Belgische oorsprong aan te bieden. Als consument kan je via hun website de organisatie kiezen waar jij energie van wenst af te nemen. Betekent dit ook dat wanneer je kiest voor de zonnepanelen van de varkensboerderij uit jouw gemeente, je deze stroom ook effectief consumeert? Neen, de stroom die je krijgt is en blijft afkomstig van het publieke distributienet waar iedereen van afneemt en waarop stroom van verschillende productiebronnen (kerncentrales, aardgas, zon, wind, biomassa…) wordt gezet.

Er is dus geen directe link tussen producent en afnemer maar Bolt garandeert wel dat jouw jaarverbruik wordt gedekt door de producent van jouw keuze. Jij koopt dus in feite de oorsprongscertificaten van deze producent. Door Belgen massaal voor lokale, groene producenten te laten kiezen, gelooft Bolt dat de energiesector zal moeten volgen om de Belgische duurzame kaart te trekken. Of het platform werkelijk tot bijkomende investeringen zal leiden in hernieuwbare productiecentrales, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Aanbod

Bolt biedt 1 tariefplan voor elektriciteit en 1 voor aardgas. De keuze voor deze eenvoud juichen wij toe aangezien traditionele leveranciers vaak een veelvoud aan tariefplannen aanbieden, wat de duidelijkheid voor de consument zelden ten goede komt. De tariefplannen zijn variabel en worden driemaandelijks geïndexeerd, wat betekent dat de prijs per kWh dus ook zal evolueren afhankelijk van de evoluties op de groothandelsmarkt.

De prijs per kWh is identiek voor elke klant, dus onafhankelijk van de door de consument gekozen producent. Bovendien geldt er slechts 1 tarief voor elektriciteit, los van het type meter waarover men beschikt (enkelvoudig, tweevoudig en exclusief nacht).

Voordelig tarief?

Bolt stelt geen winst te maken op jouw energieverbruik en zijn werkingskosten enkel te dekken met de abonnementskost die 5 euro per maand bedraagt (60 euro op jaarbasis). Wij vergeleken het tarief van Bolt met de andere tariefformules op de markt voor een gemiddeld energieverbruik en stellen vast dat Bolt iets goedkoper dan gemiddeld is.

Voor een verbruik van 1.600 kWh overdag en 1.900 kWh ’s nachts betaalt men op jaarbasis zo’n 90 euro meer dan het goedkoopste aanbod op de markt waar een welkomstpromotie op van toepassing is (Mega Group). Houden we geen rekening met promoties, dan is Bolt slechts zo’n 60 euro duurder dan de goedkoopste aanbieding op de markt (Essent variabel vooraf).

Ook voor aardgas is de conclusie vergelijkbaar: voor een gemiddeld verbruik (23.260 kWh) is men bij Bolt goedkoper af dan gemiddeld. Ook hier zijn er weliswaar voordeligere variabele tariefformules te vinden die tot 110 euro goedkoper zijn wanneer we rekening houden met promoties en tot 75 euro zonder rekening te houden met promoties. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat sommige van de goedkopere contracten domiciliëring verplichten of elektronische factuur. Bij Bolt is dit niet het geval en kan men opteren voor overschrijving en facturen per post indien men dat wenst.

Samengevat: er zijn voor een doorsnee gezin voordeligere variabele formules op de markt te vinden, maar wie het concept van Bolt genegen is, wordt zeker geen poot uitgedraaid. Echter, wie graag zekerheid wil over de evolutie van zijn tarief, kan best terecht bij een leverancier die een vaste energieprijs aanbiedt.

Op zoek naar een groene leverancier?

In onze koopwijzer energie nemen we de Greenpeace score op die een beeld geeft van het groene beleid van de leverancier. Deze score hecht een groot belang aan de investeringspolitiek van leveranciers in hernieuwbare productiecapaciteit. Groene stroom is niet per definitie duurder: zowel groene als minder groene leveranciers bieden voordelige en minder voordelige tariefformules aan. Vergelijken is de boodschap.

Naar de koopwijzer