Nieuws

Restanten van pesticiden in wijn: verder onderzoek nodig

26 juni 2015
Pesticiden

De wijnen die u in de winkelrekken aantreft, bevatten geregeld restanten van pesticiden, zo blijkt uit ons onderzoek. In 70 % van de klassiek geteelde wijnen troffen we residuen aan, evenals in twee biologische stalen. Toch is er nog niet meteen reden tot paniek.

Een wijn kiezen uit het overweldigende aanbod in supermarkt of wijnhandel is niet zo eenvoudig.

In ons onderzoek werden 79 wijnen (40 gangbare, 39 biologische) onderzocht op de aanwezigheid van 234 verschillende pesticiden. Dergelijke pesticidenresiduen kunnen het gevolg zijn van een behandeling van de druiven (bijvoorbeeld tegen bladschimmel, insectenplagen … ) of van contaminatie (bijvoorbeeld door het sproeien op een aanpalend perceel).

79 wijnen onder de loep

Resultaat: 70 % van de gangbare wijnen bevatten sporen van pesticiden, al is het residugehalte doorgaans zeer klein. Bovendien troffen we in twee biologische stalen beperkte sporen van synthetische gewasbeschermingsmiddelen, wat indruist tegen de principes van de biologische teelt. Echter, de gehaltes bij deze twee stalen waren dermate laag, dat de residuen mogelijk ook afkomstig kunnen zijn van een naburige – klassieke – wijngaard of door kruiscontaminatie tijdens de verwerking en het bottelen in de wijn zijn terecht gekomen.

Geen norm in België

Voor ieder pesticide dat wettelijk toegelaten is, legden de Europse instanties een Maximum Residu Limiet (MRL) vast. Dergelijke MRL’s bestaan op dit moment echter enkel voor wijndruiven en niet voor wijn. In onze ogen een lacune in de wetgeving. Wijndruiven doorlopen immers een uitgebreid proces vooraleer er van wijn kan worden gesproken. Die verschillende fases maken dan ook dat de residugehaltes in het eindproduct sterk kunnen verschillen van die van de druiven op zich.

Verder onderzoek nodig

Doorgaans zijn de residuengehalten dermate laag dat ze geen schade aan uw gezondheid kunnen berokkenen. Ook in dit onderzoek overschreed geen enkel staal de wettelijke limieten van de verschillende pesticiden apart. Wél troffen we in verscheidene wijnen meerdere pesticiden aan, zogenaamde "pesticidencocktails". Tot nog toe is er echter weinig geweten over de mogelijke toxiciteit daarvan. Wij pleiten dan ook voor verder onderzoek in deze richting.  Indien dit nodig blijkt, moeten hiervoor eveneens normen worden opgesteld.