Meldpunt "Te rap kapot": veelgestelde vragen

Terug naar
meldpunt Te rap kapot

Ga naar "Kies uw product" om een melding te doen

Een product melden

1. Waar vind ik het modelnummer van mijn toestel of product of toestel terug?

U hebt het specifiek modelnummer van uw product of toestel nodig als u een melding wilt doen. Dit nummer vindt u op verschillende manieren terug. Het staat vermeld op het typeplaatje (een metalen plaatje of een sticker), dat u – afhankelijk van het product en het merk – kunt terugvinden op de voor-, achter-, zij- of onderkant van het toestel of product. Bij sommige grote huishoudtoestellen bevindt het zich ergens aan de binnenkant. Het staat ook in de handleiding die u misschien nog hebt, op de aankoopbon of het garantiebewijs van het product of toestel.

2. Welke producten kan ik melden?

Elk product waarvan u verwacht dat het enkele jaren mag meegaan. Dat zijn dus producten die geen houdbaarheidsdatum hebben (voeding, detergenten, zonnecrème ...) maar wel toestellen die u jaren hoopt te gebruiken (hightech of huishoudtoestellen, transportmiddelen, speelgoed, gereedschap ...).

3. Wat als ik het model van mijn product of toestel niet terugvind in de keuzelijst?

Onze databanken bevatten alle toestellen die de voorbije 10 jaar in België verkocht zijn. Als u uw toestel in het buitenland kocht, of als het ouder is dan 10 jaar dan zal het niet in de keuzelijst van de modellen voorkomen. Kies in dat geval voor de optie “Andere”. In stap 2 van het meldpunt (Foutopsporing en herstelling) kunt u in het open veld “Meer info over het probleem” het model opgeven.

Let op: wees zo volledig mogelijk met het modelnummer als u uw model opzoekt. U kunt dus best het begin van het model ingeven om vervolgens verder te scrollen in de lijst op zoek naar het juiste modelnummer.

4. Hoe oud mogen de producten of toestellen zijn die ik wil melden?

U kunt elk toestel melden waarvan u zelf vindt dat het te snel onbruikbaar is geworden. Met andere woorden kunt u elk toestel melden waarvan de korte levensduur u teleurstelt.

Opgelet: voor toestellen die niet ouder zijn dan twee jaar geldt steeds de wettelijke garantietermijn van twee jaar (zie vraag 5 hieronder).

5. Wat als mijn product nog onder de wettelijke garantie van 2 jaar valt?

Indien er gedurende de eerste 6 maanden na aankoop een gebrek optreedt, moet de verkoper aantonen dat u als klant zelf het toestel hebt stukgemaakt en dat het defect niet te wijten is aan een fabricagefout. Na die 6 maanden moet u als consument zelf gaan aantonen dat het gebrek aan het toestel reeds aanwezig was toen u het kocht. Dit is een lastige opdracht waarvoor vaak een dure expertise nodig is.

Toestellen die nog onder garantie vallen kunt u ook melden op ons meldpunt “Te rap kapot”, maar we zullen ons vooral richten op toestellen die niet meer onder de garantiewetgeving vallen en dus al stuk gaan na 2 jaar.Hebt u hulp nodig voor toestellen die nog in garantie zijn, dan kunt u samen met ons de verkoper om hulp vragen. Gebruik hiervoor onze online module waarmee u in direct contact treedt met de verkoper of fabrikant.

6. Wat als mijn product net na 2 jaar stuk gaat?

Dat uw toestel niet meer onder garantie valt, betekent echter niet dat het toestel al na die twee jaar problemen zou moeten vertonen. Zo verwachten wij dat alle toestellen nog voor een redelijke tijd meegaan. Als het toestel een defect vertoont, is het echter moeilijker om te bewijzen dat het veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld een fabricagefout of een onderdeel van mindere kwaliteit. Het is dus belangrijk om toestellen die ouder zijn dan twee jaar te melden via ons meldpunt "Te rap kapot".

7. Worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Test-Aankoop is onderworpen aan de Europese wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens en past deze nauwgezet toe. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.

8. Moet ik abonee zijn bij Test-Aankoop om een melding te doen?

Nee, u hoeft geen abonnee te zijn bij Test-Aankoop om een melding te doen. Iedereen, zowel abonnees als niet-abonnees, kan gebruik maken van ons meldpunt "Te rap kapot".

Doel van het meldpunt "Te rap kapot"

9. Wat is het doel van het meldpunt "Te rap kapot"?

Al sinds de oprichting van Test-Aankoop voeren we duurzaamheidstesten uit op verschillende toestellen. Dergelijke tests zijn echter duur en hebben veel tijd nodig waardoor wij geen allesomvattende conclusies kunnen maken en onvoldoende kort op de bal kunnen spelen. Dankzij uw meldingen via ons meldpunt "Te rap kapot" willen wij meer informatie verzamelen over de vervroegde veroudering van toestellen. Raadpleeg ons dossier "Vervroegde veroudering: een oud zeer" voor meer info over dit fenomeen.

Als we voldoende meldingen binnenkrijgen, kunnen we:

  • ● Problemen in kaart brengen;
  • ● Druk uitoefenen op het beleid tegen de wegwerptrends die nefast zijn voor de consument en het milieu;
  • ● Onderhandelingen voeren met fabrikanten om een tegemoetkoming te bekomen voor de gedupeerden (indien er voldoende meldingen zijn over hetzelfde toestel);
  • ● Onze duurzaamheidstesten optimaliseren;
  • ● Consumenten informeren, waarschuwen en hen zo bijstaan in het vinden van duurzamere toestellen.

10. Waarom streeft Test-Aankoop naar duurzamere toestellen?

Fabrikanten produceerden vroeger duurzamere en robuustere toestellen om ze zo goed en zo lang mogelijk te laten meegaan. Hierdoor bezit elke consument stilaan bijvoorbeeld een koelkast waardoor de huidige markten verzadigd worden.

Om dit economisch model in stand te houden, worden consumenten gestuurd om verouderde of onbruikbare toestellen te vervangen. Dit zorgt ervoor dat voor fabrikanten vernieuwing belangrijker is dan duurzaamheid.

Deze vervangingseconomie -  in feite een weggooimentaliteit - is nefast voor het milieu. Ten eerste wordt er meer geproduceerd, met meer verbruik van energie en kostbare ruwe materialen én vervuiling als gevolg. Zelfs als er gerecycleerd wordt, worden afvalmaterialen uiterst zelden voor 100 % gerecupereerd. Door de huidige garantietermijn vervalt echter alle bijstand plots na 2 jaar, en daardoor worden consumenten gestimuleerd om snel een nieuw toestel te kopen. Voor toestellen als wasmachines, koelkasten, droogkasten, ... is deze garantietermijn echter veel te kort.

Wij, Test-Aankoop, pleiten er dus voor dat de overheid langere garantietermijnen voorziet voor producten waarvan de levensduur per definitie langer zou moeten zijn dan twee jaar. Bovendien vragen we dat fabrikanten op hun toestellen aangeven hoelang die meegaan, zodat consumenten een passende keuze kunnen maken.

11. Hoe blijf ik op de hoogte van wat er op het meldpunt gebeurt en van de acties die Test-Aankoop onderneemt?

Eenmaal wij voldoende meldingen hebben, zullen we de analyse ervan publiceren op de pagina van het meldpunt "Te rap kapot”. Bijzonder interessante conclusies, of eventuele acties die we zullen ondernemen, zullen ook in de nieuwsbrief en via andere kanalen van Test-Aankoop meegedeeld worden.

Vervroegde veroudering

12. Welke levensduur mag ik verwachten voor mijn toestellen?

Tot nu toe zijn er weinig wetenschappelijk studies die een ecologische aanvaardbare levensduur voor producten inschatten. Om een idee te geven, toonde een studie door het Duitse Öko Institut aan dat wasmachines vandaag 20 jaar zouden moeten meegaan om ecologisch verantwoord te zijn (zie ook vraag 10 hierboven).

Met ons meldpunt willen wij te weten komen wat u beschouwt als een aanvaardbare levensduur voor uw product. Dat wordt beïnvloed door het soort toestel, uw persoonlijke bezorgdheid om het milieu of mogelijk uw persoonlijke indruk dat toestellen vroeger langer meegingen. Voor meer info kunt u ons dossier "Vervroegde veroudering: een oud zeer" raadplegen waarin we enkele voorbeelden van dit fenomeen geven.

13. Is het niet milieuvriendelijker om een oud toestel te vervangen door een zuiniger toestel?

Dit was vroeger het geval, maar dat is het nu niet meer. Het huidige zuinige energieverbruik van huishoudtoestellen, zoals wasmachines of vaatwassers, kan weinig worden verbeterd behalve als er nieuwe ingrijpende technieken gebruikt worden. Deze verbetering is vooral merkbaar wanneer u als consument het product gebruikt.

Voor de productie van nieuwe toestellen echter  wordt er nog steeds veel energie en grondstoffen verbruikt. U als consument kunt dus een steentje bijdragen door uw toestel langer te gebruiken en minder snel te vervangen.

Hebt u nog vragen? Neem contact op met onze dienst Individuele hulp via onze online module of bel naar 02 542 32 32.

Terug naar
meldpunt Te rap kapot