Persbericht

De pandemie drijft (helaas) de Belg opnieuw in de armen van de auto

15 december 2020

Meer dan 1000 mensen ondervraagd

Test Aankooppolste bij meer dan duizend Belgen over de impact van COVID-19 op hun mobiliteitskeuze. Dit onderzoek werd georganiseerd in oktober, toen de pandemiecijfers nog volop stegen, net na het van start gaan van de nieuwe regering, maar nog voor de tweede lockdown van kracht ging.

 

Vermijden van openbaar vervoer

Het coronavirus had een aanzienlijke impact op de verplaatsingen van de respondenten. Het verschil was het meest merkbaar op het gebied van het openbaar vervoer. Waar vóór maart 2020 61% de bus, tram of trein nam, deed in oktober nog slechts 44% van de bevraagden dit. Bijna alle andere vormen van reizen (wandelen, fietsen,...) zijn echter vrij stabiel gebleven. Alleen het autogebruik is licht gestegen, van 76% naar 78%. 22% van de mensen die wekelijks tram, bus of trein namen, kiezen ervoor hun auto vaker van stal te halen. Dit kan worden verklaard door het feit dat driekwart van de respondenten zegt het openbaar vervoer als een risico voor hun gezondheid te beschouwen.

 

Minder files, maar...

Meer dan een kwart van de respondenten toont zich tevreden over de vermindering van de files. Daarnaast biedt de mogelijkheid opeen structurele uitbreiding van telewerk na de gezondheidscrisis hoop aan de bevraagden om minder tijd te hoeven spenderen aan woon-werk-verkeer.  Volgens het Federaal Planbureau zou de veralgemening van thuiswerken het pendelverkeer zonder twijfel iets verminderen, maar het effect zou grotendeels worden gecompenseerd door een toename van het lokale verkeer. Het onderzoek van Test Aankoop bevestigt deze voorspelling: één op de vijf respondenten denkt dat ze hun auto na de crisis vaker zullen gebruiken, terwijl één op de tien van plan is om de auto vaker te laten staan. Bijna 23% is van plan om de fiets ook vaker te gebruiken dan voorheen.

 

Nood aan een ambitieus vervoersbeleid

"In een context van massaal telewerken en social distancing is het niet verwonderlijk dat een daling van het gebruik van het openbaar vervoer wordt vastgesteld en dat er een gevoel van onbehagen ontstaat over bepaalde nabijheidssituaties. Hoewel de intenties van de ondervraagden zich niet altijd vertalen in de realiteit, illustreert dit onderzoek toch het feit dat het virus een invloed kan hebben op de manier waarop mensen zullen reizen na de crisis", legt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop uit. "Maar de klimaatverandering staat niet stil terwijl de wereld worstelt met Covid. Het is dan ook van cruciaal belang om een doeltreffend vervoersbeleid in te voeren, dat met name tegemoetkomt aan de wens van een groot deel van de burgers om zich milieuvriendelijker te verplaatsen. In dit opzicht is de aankondiging van het nieuwe NMBS-vervoersplan, dat meteen in 400 extra treinen voorziet, en 1000 vanaf 2023, goed nieuws: een hogere frequentie aan treinen betekent ook minder drukke treinen".

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.