Dossier

Crashtests: hoe veilig is uw auto?

26 november 2012
crashtests-hoe-veilig-is-uw-auto

De meest recente crashtests van Euro NCAP geven, over het algemeen, opnieuw mooie resultaten. Zo behaalt het merendeel van de wagens een score van 90 % of meer voor de veiligheid van volwassen passagiers. Maar laat dit vooral geen sein zijn voor de constructeurs om minder alert te worden. Met name wat betreft de veiligheid van de zwakke weggebruiker is er nog veel werk, ook al gaat het langzaamaan in de goede richting,

Onze bijdrage tot een betere veiligheid

De wagens van tegenwoordig zijn stukken veiliger voor de inzittenden dan enkele jaren geleden. Die positieve evolutie kwam er mede dankzij ons. Wij wijzen in onze artikels regelmatig op de risico's die bestuurder en passagiers lopen bij ongevallen. En vanzelfsprekend heeft de objectieve evaluatie van de passieve veiligheid van wagens via de Euro NCAP-crashtests, waar wij een actieve rol bij spelen, de constructeurs ertoe aangezet verbeteringen aan te brengen. Zo werd de kooi van vele wagens versterkt, verdwenen gevaarlijke structuren, kwamen er airbags, gordelvoorspanners en spanningbegrenzers enz. Aangezien er vooruitgang is op het vlak van veiligheid, moeten crashtests die evolutie volgen. Daarom stelt Euro NCAP de resultaten voortaan op een andere manier voor. De tests zullen geleidelijk aan strenger worden om gelijke tred te houden met de technologische vooruitgang, zonder eerder geteste auto's echter te veel te benadelen.

De sterren van Euro NCAP

In de loop der jaren heeft Euro NCAP zijn tests uitgebreid. Zo werd de "paaltest" toegevoegd, een onderdeel dat de bescherming van de inzittenden meet in het geval dat een onbuigzaam object het interieur binnendringt. Sinds 2010 meten de crashtests bovendien de bescherming van de inzittenden tegen whiplash.
Tegelijk is er de evolutie op het vlak van de uitrusting. Elk jaar zien we nieuwe technologieën verschijnen en de crashtests moeten hier natuurlijk rekening mee houden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de elektronische stabiliteitscontrole (ESC), die ontegensprekelijk een pluspunt is op het gebied van actieve veiligheid. Of voor de auditieve stimulans om de gordel vast te klikken. En er tekenen zich al nieuwe geavanceerde technologieën af, die ook hun plaats zullen krijgen in onze tests.

Totaalscore

In de nieuwe presentatie willen we de veiligheid in het algemeen beter weergeven, om te vermijden dat de aandacht te zeer naar één aspect uitgaat, met name de bescherming van volwassen inzittenden. Om die reden drukken wij de veiligheid van voertuigen voortaan uit in één enkele score van een tot vijf sterren in plaats van de afzonderlijke quoteringen waaraan u sinds enkele jaren gewend was geraakt: een score voor de veiligheid van volwassenen, een voor die van kleine passagiers en nog een voor zwakke weggebruikers die in aanraking kunnen komen met de auto. Het is dus uitgesloten dat een constructeur nog prat kan gaan op de vijf sterren die een van zijn modellen behaald heeft op het vlak van bescherming van volwassen inzittenden, als het voertuig tegelijk erg gevaarlijk blijkt voor voetgangers en fietsers.
De scores van vroeger geteste auto's worden stuk voor stuk herberekend volgens de nieuwe methode, zodat een correcte vergelijking op het vlak van veiligheid mogelijk blijft. Het jaar van de test of de herberekening van de resultaten zal telkens naast de behaalde sterren worden vermeld.

Steeds veiliger!

De eerste resultaten van de nieuwe presentatie zijn alvast zeer positief. Het merendeel van de wagens behaalt het maximum van 5 sterren, wat er op wijst dat de constructeurs bereid zijn de veiligheid van hun voertuigen te verhogen om aan de strengere normen van Euro NCAP te beantwoorden. Zo zien we dat elektronische hulpmiddelen voor de bestuurder steeds meer ingang vinden, dat de zetels en de hoofdsteunen steeds meer bescherming bieden tegen een whiplash, enz.

Uit de eerste crashtest met een elektrische wagen blijkt dat deze type technologie geen bijzondere risico's inhoudt voor de gebruikers. Daartegenover stellen we wel vast dat goedkopere auto's minder veilig zijn dan de duurdere modellen. Dat geldt in het bijzonder voor de Landwind, een Chinese auto, en in mindere mate voor de Dacia Duster, een Roemeens model dat door Renault is op de markt gebracht. Zij boeten aan veiligheid in door het gebrek aan elektronisch veiligheidssysteem.

De veiligheid van de voetganger

Op dit vlak is er nog een erg grote progressiemarge. In 2008 haalde amper 25 % van de geteste wagens meer dan 2 sterren. Maar onder druk van een nieuwe Europese reglementering, die nog wordt uitgewerkt, en van de nieuwe beoordeling door Euro NCAP gaat de situatie er duidelijk op vooruit. De autoconstructeurs zijn recent opnieuw onder druk gezet omdat Euro NCAP zijn criteria nogmaals heeft verstrengd. Het is momenteel immers zo dat een constructeur die aanspraak wil maken op het maximum van 5 sterren - een niet te verwaarlozen vorm van reclame - dat alleen kan doen als de wagen ook een score van 60 % behaalt in de test van voetgangersveiligheid (tegenover 40 % voordien).

Snelheid onder controle

Overdreven snelheid is nog steeds één van de belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen. Studies tonen aan dat, in stedelijk gebied, het risico op een ongeval met gewonden verdubbelt, telkens men de toegelaten snelheid met 5 km/uur overschrijdt. Men schat dat het aantal slachtoffers met 20 % zou dalen als alle bestuurders zich aan de beperkingen zouden houden. Daarom moedigen de crashtests het gebruik aan van systemen die helpen om de snelheid te controleren, hetzij door te verhinderen dat de auto de snelheidslimiet overschrijdt, hetzij door de bestuurder te waarschuwen als de auto de maximumsnelheid nadert.

Geteste merken

  • VOLVO
  • BMW
  • HONDA
  • FORD
  • JEEP
  • MERCEDES
  • NISSAN
  • SUBARU