Nieuws

Smart tv: Big Brother kijkt mee!

27 oktober 2017
tv kijkt mee

Zodra smart tv’s aan staan, verzamelen ze een heleboel persoonlijke informatie over je kijkgewoonten. Die versturen ze via het internet naar de kabeloperator of tv-fabrikant, de tv-verkoper, de app-aanbieders enz. Zonder dat je het beseft. Wij vinden dat je zelf moet kunnen kiezen welke informatie je wilt delen.

Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, geef je verschillende partijen toestemming om je persoonlijke gegevens te gebruiken, zoals je telefoonnummer, naam, geboortedatum, IP-adres en locatiegegevens. Tv-fabrikanten kunnen zelfs informatie verzamelen met betrekking tot je ras of etnische afkomst, politieke voorkeur, religieuze of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid enz.

Aan de hand van die gegevensregistratie gaan ze na hoe je de verschillende diensten gebruikt. Zo kunnen ze nieuwe producten ontwikkelen, een gebruikersprofiel opstellen voor marketingdoeleinden, gerichte reclame aanbieden enz.

De meeste gebruikers geven hier onbewust toestemming voor.

Algemene voorwaarden moeten duidelijker worden

Wij screenden een aantal smart tv’s van Samsung, LG, Sony, Panasonic, Hitachi en Hisense en stelden vast dat het privacybeleid zodanig is opgesteld, dat je geneigd bent om het te aanvaarden zonder het te lezen. Vaak is het privacybeleid oneindig lang (8 tot 55 schermen tekst), vaag en verwarrend geformuleerd en enkel toegankelijk door op een link te klikken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel gebruikers meteen op de verleidelijke knop “ik aanvaard alles” klikken.

Toestemming weigeren is trouwens niet echt een optie. Enkel Hisense en Panasonic bieden de eenvoudige mogelijkheid tot een “opt-out”, dit wil zeggen geen toestemming geven voor de verwerking van je persoonlijke gegevens. Maar als je je toestemming weigert, heb je simpelweg geen toegang meer tot het smart tv-platform. Daar moet verandering in komen. Daarom hebben we de kwestie aangekaart bij de Privacycommissie.

Onbekende bestemming

We onderzochten ook hoe goed de dataverzending beveiligd is, meer bepaald naar waar de gegevens worden verzonden, naar hoeveel servers enz.

We stelden vast dat het aantal servers waarop ze worden bewaard, sterk kan verschillen: van 3 bij LG tot 16 bij Samsung. Soms staan die servers trouwens in landen waar persoonlijke gegevens niet altijd even goed bij wet beschermd zijn als in de EU. Hoe heb je dan nog vat op wat er met je naam en adres gebeurt?

Baas over zijn eigen gegevens

We vinden dat je zelf moet kunnen beslissen welke informatie je wilt delen en waarvoor. Dat vereist in de eerste plaats een duidelijk en gemakkelijk terug te vinden privacybeleid. Er moeten ook dringend doeltreffende tools worden ontwikkeld waarmee je gemakkelijk en veilig controle op en inspraak in de verzameling van je gegevens hebt.

We stellen onze hoop op de nieuwe Europese wetgeving, die in werking treedt in mei 2018. In theorie zou die paal en perk moeten stellen aan een aantal van deze problemen.

Intussen zullen we bij onze tests niet meer alleen meer de kwaliteit van de producten, maar ook de behandeling van persoonsgegevens beoordelen.