Persbericht

Testaankoop gerustgesteld wat betreft overname VOO door Orange, maar ongerust over de toekomst van de telecommarkt

20 maart 2023

Toen het voornemen van Orange om VOO te kopen werd aangekondigd, uitte Testaankoop grote bezorgdheid.  De organisatie vreesde het verdwijnen van een operator uit een groot deel van de Franstalige telecommarkt, met hogere prijzen tot gevolg. De overname, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, die het behoud van drie operatoren voorziet, stelt de consumentenorganisatie echter gerust. De organisatie blijft wel bezorgd over de talrijke consolidaties die op de telecommarkt plaatsvinden.

Behoud van 3 operatoren

De Europese Commissie heeft de overname van VOO door Orange goedgekeurd. Deze kwam de voorbije weken in een stroomversnelling nadat Orange en Telenet twee overeenkomsten sloten om elkaars netwerken de komende 15 jaar te gaan delen.  Eén van beide overeenkomsten zorgt er namelijk voor dat Telenet het netwerk van Orange (momenteel dat van VOO) zou mogen gaan gebruiken in Wallonië en een handvol gemeenten in Brussel.  Dat betekent dat voor consumenten in die gebieden er in wezen niets verandert en zij in het beste geval nog steeds uit drie operatoren kunnen kiezen, namelijk Orange (kabelbeheerder), Telenet (dat het netwerk van Orange huurt) en Proximus dat ook over zijn eigen netwerk in die gebieden beschikt.  Gedurende het hele proces dat anderhalf jaar heeft geduurd, heeft Testaankoop nauw in contact gestaan met de Europese Commissie.  Zij deelde de vrees dat een overname zonder voorwaarden een negatief gevolg op de concurrentie zou hebben. Die voorwaarden zijn er uiteindelijk dus niet moeten komen omdat Orange en Telenet via hun overeenkomsten zelf met een bevredigende oplossing kwamen. 

 

Geen verlies aan concurrentie

De grootste bekommernis van Testaankoop met betrekking tot deze overname was de reële vrees dat de telecommarkt in Wallonië en een deel van Brussel minder competitief zou worden. Er zou namelijk een aanbieder verdwijnen wat meer dan waarschijnlijk tot hogere prijzen zou leiden.  De overeenkomst tussen Orange en Telenet verhelpt deze situatie, omdat Telenet als het ware de vroegere rol van Orange in deze markt zal innemen. Hoe ze dit precies gaan doen, met welke abonnementen, bundels en prijzen, is op dit moment nog niet bekend.  Maar omdat de consumenten in Wallonië prijsgevoeliger zijn dan in Vlaanderen, zal Telenet hier wel met een aangepast aanbod op de proppen moeten komen als het zich wil positioneren.

 

Consolidatie en amper alternatieven 

Hoewel er door de overname geen direct verlies aan concurrentie volgt, ziet de consumentenorganisatie de toekomst eerder somber in wat betreft de nu al dure prijzen voor onze telecomabonnementen en -bundels.  Er is enkel nog consolidatie op de Belgische telecommarkt met VOO dat nu wordt overgenomen door Orange en Mobile Vikings dat vorig jaar nog werd ingelijfd door de Proximus Group. Die laatste plant nu ook EDPnet aan haar portefeuille toe te voegen.  In de nabije toekomst zullen er drie nationale operatoren zijn die over hun eigen vaste en mobiele netwerken beschikken en de koek volledig onder elkaar zullen verdelen. De kleintjes zullen zeer sterk voor de dag moeten komen om nog concurrentieel te kunnen zijn.

 

Het BIPT moet zorgen voor betere toegangsvoorwaarden tot fiber 

Deze situatie maakt het er voor Citymesh/Digi en andere geïnteresseerden niet gemakkelijker op om de Belgische markt aan te vallen met een scherp en concurrentieel aanbod.  Testaankoop verwacht dan ook van de regulator, het BIPT, om werk te maken van een nieuwe marktanalyse en de toegangsvoorwaarden tot vast internet te herzien. Met name de groothandelsprijzen voor toegang tot glasvezelnetwerken moeten absoluut een open netwerk mogelijk maken.

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.