Persbericht

De overame van VOO door Orange maakt Test Aankoop bezorgd

23 november 2021

In de afgelopen jaren heeft Test Aankoop herhaaldelijk haar bezorgdheid geuit over het concurrentie niveau en dus het (hoge) prijsniveau op de Belgische telecommarkt.  De aankondiging van een mogelijke overname van VOO door Orange stelt de organisatie niet gerust. Het feit dat het aantal spelers in een groot deel van de Franstalige markt van drie naar twee wordt teruggebracht, is niet bevorderlijk voor meer concurrentie, en dus voor lagere prijzen. Even in herinnering brengen dat België nog steeds slecht scoort in Europa op het gebied van telecomprijzen en de consument steeds minder keuze heeft.

In dit verband zullen het advies en de mogelijke corrigerende maatregelen die de mededingingsautoriteiten in het kader van de overnameprocedure zullen opleggen, van het grootste belang zijn, en vooral dan de volgende vragen:

  • Wat zijn de gevolgen van een overname van Voo door Orange voor de verschillende markten met betrekking tot de concurrentie en in geval van een vermindering hiervan, welke corrigerende maatregel(en) moet(en) worden opgelegd?

  • Wat zal de strategie van Orange zijn in een quasi-duopolie of zelfs duopolide markt tout court indien VOO volledig verdwijnt?

  • Zal Orange zich blijven profileren als marktuitdager wanneer zij over een eigen netwerk beschikt?

  • Zullen de netwerkkosten die zij aan VOO moesten betalen en die zij zullen kunnen "uitsparen" leiden tot een verlaging van de eindafrekening van de consument?

  • Wat zal de tariefontwikkeling zijn, in de wetenschap dat netwerkexploitanten de neiging hebben hun standaardtarieven regelmatig (jaarlijks) te verhogen?

Heel wat vragen waarop de autoriteiten maar ook Test Aankoop een concreet antwoord willen krijgen.

De komst van een 4de operator op de markt via de 5G-veiling wordt dus des te belangrijker. Test Aankoop heeft hier onlangs aan herinnerd en verwacht van de huidige regering duidelijke en ambitieuze beslissingen zodat de Belgische markt op zijn minst een beetje concurrentiëler wordt dan nu het geval is. In deze context is de overname van VOO door Orange niet noodzakelijk goed nieuws, tenzij er voorwaarden ten gunste van de particuliere consument worden aan gekoppeld. Test Aankoop zal dan ook bijzondere aandacht besteden aan de evolutie van dit dossier en aan de komst van een langverwachte vierde operator.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.