Persbericht

Herkomst van voeding in webshops: Test Aankoop roept distributeurs tot de orde

01 april 2021

Test Aankoop heeft kennis genomen van een studie uitgevoerd door Pierre Ozer, wetenschapper aan de universiteit van Luik en gepubliceerd in Le Vif van 25 maart jl.  Doel van deze studie was de herkomst verifiëren van voeding die online wordt verkocht door Delhaize, Colruyt en Carrefour, waarbij de nadruk wordt gelegd op verse groenten en fruit, vlees alsook het ‘bio’-aanbod van deze drie types voedingsmiddelen. 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat Delhaize geen enkele informatie verstrekt over de herkomst van fruit en groeten (inclusief het aanbod in het ‘bio’-assortiment), dat dit slechts in 30% van de gevallen bij Colruyt wordt vermeld en in 83% van de gevallen bij Carrefour.  Wat de herkomst van vlees betreft, zijn de resultaten een pak beter aangezien zij vrijwel steeds wordt weergegeven.

"De aanduiding van herkomst is verplicht voor een hele reeks voedingsproducten, zoals groenten en fruit, zeevruchten, vlees, enz., zowel in fysieke winkels als online," aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. "Met de explosieve groei van e-commerce de laatste tijd is het onaanvaardbaar dat de consument geen correcte en volledige informatie krijgt over de producten die hij online wil kopen. Waarom zou de consument die online winkelt, minder goed geïnformeerd mogen worden dan de consument die zich naar de winkel begeeft voor aankopen? Wij zijn van mening dat dit onterechte discriminatie is", voegt hij eraan toe.

Helaas is het niet de eerste keer dat Test Aankoop de aandacht van distributeurs heeft moeten vestigen op het niet nakomen van hun wettelijke verplichtingen op het gebied van informatieverstrekking aan de online winkelende consument. Reeds in april 2017 richtte de consumentenorganisatie een officieel schrijven aan Delhaize en Colruyt wegens tekortkomingen inzake niet-naleving van de verplichting om de ingrediëntenlijst te vermelden en waarschuwde zij de FOD Economie.

Uit de studie van Pierre Ozer komt een tweede problematisch gegeven aan het licht: de discrepantie tussen wat de distributeurs beweren - in de pers, hun reclamecampagnes, enz. - over de herkomst van de door hen aangeboden producten en de herkomst die in werkelijkheid door hen wordt geregistreerd. Zo verklaarde Delhaize in de (Franstalige) pers dat 90 tot 95% van zijn vlees van Belgische oorsprong is. Uit de analyse van de heer Ozer blijkt echter dat slechts 65,5% van het rundvlees en 80,5% van het varkensvlees Belgisch zijn. Idem voor Carrefour, dat in zijn "Act for Food"-campagne verklaart dat 95% van zijn rundvlees van Belgische oorsprong is, terwijl het onderzoek in kwestie onthulde dat dat cijfer slechts 55,8% bedraagt.

"In een tijd waarin consumenten meer lokaal wensen te consumeren en de voorkeur geven aan de korte en lokale keten, is het onaanvaardbaar om beloftes te doen die niet controleerbaar of onjuist zijn, waarbij het gevaar van greenwashing om de hoek loert", aldus Simon November. "Wij hebben de drie distributeurs dan ook verzocht hun wettelijke verplichting na te komen om de oorsprong van de verkochte producten op hun websites te vermelden, en ervoor te zorgen dat hun verklaringen in de pers, hun reclamecampagnes, enz. overeenstemmen met de controleerbare realiteit van de producten die zij te koop aanbieden", besluit hij.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.