Nieuws

Mijn data zijn van mij!

08 mei 2017
my data

Vandaag de dag verdienen bedrijven veel geld met onze persoonlijke gegevens. Om die reden lanceren wij een oproep aan bedrijven om de persoonlijke gegevens en de privacy van elke consument optimaal te respecteren. Als consument moet u ook een eerlijk deel kunnen krijgen van de meerwaarde die wordt gerealiseerd op basis van deze data. Onderteken daarom ons manifest!

 Als consument staat u er misschien niet bij stil, maar het gebruiken en marchanderen van uw persoonlijke gegevens is big business. Google, Facebook, Twitter en vele anderen houden zich bezig met het inzamelen en bewaren van persoonlijke gegevens van klanten.

Sommige doen dit om gerichte reclame te kunnen sturen, anderen hebben zich dan weer gespecialiseerd in het verzamelen van die gegevens met als doel ze te verkopen aan ondernemingen die een specifiek doelpubliek willen aanboren.

Persoonlijke gegevens verkocht en verhandeld: Proximus als voorbeeld

Laten we “MyAnalytics” van Proximus als voorbeeld nemen. Met deze tool volgt Proximus op waar een mobiele telefoon zich bevindt en kunnen de verplaatsingsstromen van mensen op elk moment van de dag nauwkeurig in kaart gebracht worden. De simkaart vertelt dan weer uit welke regio of welk land een gebruiker komt.

Toeristische diensten, organisatoren van evenementen en marketingverantwoordelijken kunnen zo te weten komen uit welke regio of welk land bezoekers komen, zodat ze gericht promotie kunnen voeren. Aldus worden locatie- en profielgegevens door Proximus opgeslagen, verwerkt en verkocht.

De operator vroeg daarvoor geen toestemming, geeft de consument geen toegang tot zijn eigen gegevens en biedt geen winstdeelname aan de klant uit de opbrengst van hun persoonlijke gegevens. Dit moet anders!

De nieuwe Europese data en privacy regelgeving

In mei 2018 treedt een nieuwe regelgeving in werking die heel wat positieve gevolgen zou moeten hebben:

  • Een betere bescherming van de privacy
  • Een betere controle van de burger over zijn data
  • Een systeem van sterker toezicht en sanctionering bij overtredingen
  • Producten en diensten zoals smartphones en mobiele applicaties moeten automatisch kunnen zorgen voor een hoog niveau van privacy en veiligheid.  

Onderteken mee ons manifest om de bedrijven op te roepen om deze regelgeving correct te implementeren en te respecteren!

Onderteken het manifest "Mijn Data Zijn Van Mij"

Consumenten moeten kunnen delen in de meerwaarde

De globale waarde van de data-economie binnen de EU zal volgens schattingen in 2020 meer dan 700 miljard euro (4% van het BBP) bedragen. Een groot deel van deze data wordt geproduceerd door ons, de consumenten.

Nieuwe bedrijven floreren dankzij de door de gebruikers gegenereerde gegevens. Het is dan ook maar fair dat de consument als tegenprestatie een eerlijk deel van de taart krijgt. De data-economie zou zich ook moeten richten op diensten die een beter antwoord bieden op echte consumentennoden. Natuurlijk mogen ze daarbij de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers niet ondermijnen.

Onderteken mee ons manifest om als consument een pro-actieve en centrale rol op te eisen in de datamarkt!

Onderteken het manifest "Mijn Data Zijn Van Mij"