Nieuws

Houd werk en Facebook liever gescheiden

23 juli 2012
Houd werk en Facebook liever gescheiden

Gebruikt u graag sociale netwerksites zoals Facebook, dan gebruikt u het best uw gezond verstand. Uw werkgever staat immers niet machteloos.

Steeds meer mensen vinden hun weg naar sociale netwerksites zoals Facebook, maar tot nu toe bestaat er nog geen specifieke reglementering voor zulke toepassingen. Toch zijn er gevaren aan verbonden, zeker binnen de werksfeer. Het probleem met Facebook en zijn soortgenoten is tweeledig: enerzijds kan het gaan over overmatig of ongewenst gebruik tijdens de werkuren, anderzijds gebruiken sommige mensen zulke websites om in hun vrije tijd kritiek te spuien over hun werkgever. In beide gevallen kan dit schade toebrengen aan het bedrijf en riskeert de werknemer sancties.

Gepast onlinegedrag

Het is in de eerste plaats aan de werkgever om een duidelijk kader op te stellen, met een reglementering waarin wordt afgebakend wat kan en niet kan tijdens de werkuren. Hij doet dit overigens beter ook voor alle andere vormen van internetgebruik. De werkgever heeft bijvoorbeeld het recht om zijn personeel de toegang tot sociale netwerksites volledig te ontzeggen, zonder dat hij deze beslissing moet beargumenteren.

Wat zijn werknemers doen buiten de werkuren, daar heeft hij echter geen controle over. Dan moet de werknemer zelf zijn gezond verstand gebruiken. Dit wil zeggen: zich niet publiekelijk denigrerend uitlaten over zijn werkgever, zijn privacyinstellingen strikt afbakenen zodat niet iedereen zijn privégegevens kan zien én twee keer nadenken over wat hij op zulke sites prijsgeeft aan collega's.

De macht van de werkgever

Vrije meningsuiting is niet zonder grenzen. Uw werkgever mag u sancties opleggen voor wat u in uw vrije tijd zegt of doet op het internet, wanneer dit schade toebrengt aan het bedrijf. Wanneer u zich negatief uitdrukt over uw werkgever of diens cliënten bijvoorbeeld. Ook in uw vrije tijd moet u als werknemer immers loyaal zijn tegenover uw werkgever.

Ook de privégegevens op uw profiel kunnen door de werkgever tegen u worden gebruikt, wanneer deze verband houden met uw professionele leven. Laat u uw profiel open voor buitenstaanders, zodat eender wie het kan bezichtigen, dan geeft u ergens vrijwillig uw privacy op. Uw baas heeft dan ook vrij spel om een kijkje te nemen. Ziet uw baas op uw profiel dat u tijdens uw zogenaamd ziekteverlof eigenlijk ligt te zonnen aan zee, dan kan hij u hiervoor dus sanctioneren.