Nieuws

AXA: eerder virtuele dan reële bescherming

26 juni 2013

d@ylife protect is een nieuwe verzekering van AXA tegen risico’s op het internet. De dekking is echter vrij beperkt, terwijl de premie niet bepaald goedkoop is: voor uw gezin betaalt u € 432 per jaar (zonder promotie).

De dekking rechtsbijstand biedt bescherming tegen risico’s die verbonden zijn met het internet. Maar er zijn tal van beperkingen:

  • De tussenkomst: u kunt de verzekering maar één keer per jaar inroepen.
  • Bescherming tegen misbruik van bijvoorbeeld uw kredietkaart: de verzekering dekt fraudegevallen waar u hoe dan ook al tegen beschermd bent dankzij de wet op de betaalmiddelen. Het grote verschil is dat de dekking van AXA enkel geldt binnen de EU en de aansprakelijkheid van uw bank normaal gezien over de hele wereld.
  • Aantasting van uw e-reputatie: AXA betaalt onder bepaalde voorwaarden de kosten terug van deskundigen die kwalijke informatie met betrekking tot uw privéleven of uw persoonlijke gegevens op het internet opkuisen of verdringen, maar zonder gegarandeerd resultaat.
  • Aankopen bij e-handelaars: de rechtsbijstand geldt enkel voor onlineaankopen bij handelaars die in België, Nederland, Luxemburg of Frankrijk zijn gevestigd. Bovendien moet de aankoop minstens € 150 kosten, mag de prijs niet betwist worden, moet de verkoper het postpakket verzonden hebben met ontvangstbewijs enz. Alsof u daar iets over te zeggen hebt ...

De verzekering dekt daarnaast ook ongevallen in de privésfeer, maar de onmisbare gezinsverzekering (BA-privéleven) is niet inbegrepen. Enkel uw eigen schade wordt gedekt tot 1 miljoen euro in geval van minstens 5 % blijvende ongeschiktheid of overlijden. Schade als gevolg van de besturing van een motorvoertuig wordt nooit gedekt. Schade door de besturing van een ander voertuig (fiets) evenmin, indien u een overtreding hebt begaan. Die bepaling is trouwens in strijd met de wet, die stelt dat de gevallen waarin er sprake is van een zware fout duidelijk, nauwkeurig en limitatief moeten worden omschreven.

Al bij al is de verzekering dus vrij duur, zeker gezien de vele uitsluitingen van de dekking rechtsbijstand.