Nieuws

Internet en auteursrechten: hoe zit het nu juist?

08 oktober 2018

Auteursrechten en intellectuele eigendom moeten worden beschermd. Tegelijkertijd mag het geen obstakel worden voor de vrijheid van meningsuiting van internetgebruikers en voor de vrije circulatie van kennis en informatie op internet. Wij vinden dat enkele bepalingen binnen de Europese richtlijn bijgesteld moeten worden.

12 september jongstleden keurde het Europees Parlement een hervorming goed omtrent auteursrechten op internet. Twee artikels binnen die richtlijn beheersen de debatten.

Goed voor de uitgeverijen

Het eerste artikel erkent het « naburig » recht (van het auteursrecht waar de journalist van profiteert) van uitgeverijen, met name dus van de krant die een artikel publiceert. Vandaag kan een krant geen recht claimen op de tekst, tenzij de journalist dat recht heeft afgestaan.
De erkenning van een « naburig » recht aan kranten, tijdschriften en persagentschappen zou hen in staat stellen om exclusieve rechten te genieten bij herpublicatie of openbare communicatie waarbij internetreuzen (GAFA) worden verplicht om te betalen wanneer ze online-inhoud verspreiden. Als Google News bijvoorbeeld uitreksels van krantenartikels publiceert, zouden ze de betreffende kranten daarvoor moeten vergoeden.

Informatie voor de consument op de helling

Het probleem is dat dit voor de consument zou kunnen betekenen dat hij gedeeltelijk toegang verliest tot gratis informatie op internet. Het volstaat namelijk niet dat er een “naburig recht” wordt erkend. Daarnaast moeten uitgeverijen en internetplatformen tot een overeenkomst komen over de vergoedingen die moeten worden betaald.

Gebeurt dat niet, dan bestaat het risico dat zoekmotoren als vorm van vergelding weigeren om bepaalde inhoud nog te tonen. Dat is al gebeurd in het verleden. Rekening houdende met het feit dat er bij elke Europese Staat van de Unie kan worden gestemd over de manier waarop dit recht kan worden toegepast, vinden wij dat er verduidelijkingen moeten worden aangebracht in de richtlijn.

Inhoud delen

Het andere artikel van de richtlijn dat tot hevige discussies leidde, is gericht op erkenning van de verantwoordelijkheid van internetplatformen voor de verspreiding van inhoud. Het verplicht de platformen om na te gaan of er geen auteursrechten worden geschonden door internetgebruikers die inhoud verspreiden met de hulp van hun diensten.

Het probleem hier is dan weer dat een automatische filter inhoud dreigt te blokkeren die door internetgebruikers wordt gedeeld. Via een algemeen bewakingssysteem inhoud blokkeren die onder auteursrecht valt, kan dan weer als een inbreuk worden beschouwd op de vrijheid van meningsuiting.

En wat te doen met uitzonderingen op auteursrecht zoals momenteel door de wet worden toegestaan zoals de parodie of het citaat? Hoe kun je vermijden dat de algoritmen van zo’n herkenningssysteem dergelijke uitzonderingen blokkeren? Hoe zou software een parodie kunnen herkennen? Een filtersysteem riskeert dus de vrijheid van meningshuiting en de creativiteit van internetgebruikers te beknotten.

Onze eisen

Er blijven dus veel onzekerheden bestaan. Op Europees niveau moet een compromis over de richtlijn worden gevonden tussen Parlement, Raad en Commissie. Vervolgens zal de tekst worden overgenomen in de nationale wetgevingen, waarbij de nationale overheden een verplicht objectief krijgen opgelegd, maar wel de vrijheid krijgen om te bepalen hoe dat objectief wordt behaald.

Onze boodschap aan Europese en nationale overheden is dus de volgende: wij zijn uiteraard voorstander van goed beschermde auteursrechten en intellectuele eigendommen. Maar wij vragen aan de autoriteiten om te waken over de vrijheid van meningsuiting van internetgebruikers en over de vrije circulatie van informatie op het internet.

Heb je vragen over je rechten?

Bel onze juridische hulplijn op 02 542 34 34. Een van onze juristen zal op je vragen antwoorden en je dossier in alle discretie behandelen. Heb je een conflict met een onderneming, dan kan de jurist tussenkomen.

 

Naar de juridische hulplijn