Dossier

Help, mijn zoon bestelde online een iPad!

10 november 2010
Help, mijn zoon bestelde online een iPad!

Wat kunt u doen als uw minderjarig kind via internet iets duurs heeft besteld, en u niet inziet hoe hij dat ooit zal kunnen betalen?

Minderjarigen mogen strikt genomen niets in hun eentje kopen. Ze zijn handelsonbekwaam, zoals juristen dat zeggen. Maar dat betekent niet dat een jongere totaal niets in zijn eentje mag kopen zolang hij geen 18 is.
Handelaars van hun kant mogen goederen waar geen minimumleeftijd aan is gekoppeld is, in principe altijd verkopen aan minderjarigen, maar zij kunnen wel de dupe worden van hun nonchalante optreden.

Hoe oud is uw zoon?

Doorslaggevend is of de jongere al over het nodige onderscheidingsvermogen beschikt om een rechtshandeling alleen te stellen. Dat begrip is niet wettelijk omschreven, en het is evenmin aan een bepaalde leeftijd gekoppeld, rechters beoordelen het geval per geval. Doorgaans gaat men ervan uit dat een kind onder de 12 jaar onvoldoende onderscheidingsvermogen heeft.

Een kind onder de 12 mag in zijn eentje in principe niets kopen. Tenzij het een aankoop betreft zonder verstrekkende gevolgen, dus van goederen bestemd voor gebruik in het dagelijkse leven. Een kind onder de 12 jaar mag daarom zonder problemen zelf brood, een frisdrank of een boek kopen in de winkel, dus zonder dat zijn ouders erbij zijn of zij uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven. De handelaar mag er in dat geval van uitgaan dat het kind de stilzwijgende toestemming had van de ouders.

Heeft uw zoon iets duurs gekocht?

Zodra een kind ten minste 12 is, maakt het een verschil uit hoeveel het goed waard is.
U zult zich er niet tegen kunnen verzetten als uw zoon in zijn eentje iets voor een beperkt bedrag heeft gekocht. De enige uitweg die dan eventueel mogelijk is, betreft een aankoop op afstand: die kunt u kosteloos opzeggen zolang de bedenktijd nog niet verstreken is.
Maar voor duurdere aankopen, bv. een iPad, een bromfiets of een gsm-abonnement, heeft uw zoon in feite uw toestemming nodig.

Hoe kunt u zich verzetten?

Als u er niet mee akkoord gaat dat uw zoon van meer dan 12 online een iPad heeft besteld, kunt u die aankoop desnoods voor de rechtbank betwisten. U moet de rechter er dan van overtuigen dat uw zoon benadeeld is door de aankoop, dat hij er schade door heeft geleden, bv. omdat hij over te weinig zakgeld beschikt om zich die aankoop te kunnen veroorloven of omdat de iPad te duur is in vergelijking met de werkelijke waarde. Als de rechter oren heeft naar uw argumenten, zal hij de aankoop nietig verklaren. In dat geval wordt de aankoop geacht nooit te hebben plaatsgevonden, en in principe moet uw zoon de iPad dan teruggeven en moet de handelaar hem terugbetalen.

U hoeft het niet per se zo ver te laten komen. Wij raden u aan om de rekening niet te betalen, aan de verkoper uit te leggen waarom en hem de iPad terug te bezorgen. Als hij niet akkoord gaat, kunt u nog altijd naar de rechtbank.

Handelaars moeten weten wat ze doen

Voor de aankoop van bepaalde goederen, zoals tabak en alcohol, heeft de wetgever een minimumleeftijd opgelegd. Maar andere goederen mogen handelaars in principe altijd aan minderjarigen verkopen. Alleen kunnen ze de dupe worden van hun nonchalante optreden als ze iets duurs hebben verkocht aan een jongere van ten minste 12 jaar oud aangezien de aankoop achteraf door een rechter nietig kan worden verklaard als de jongere erdoor was benadeeld. De handelaar kan niet van de ouders eisen dat zij betalen, hij moet er zelf voor opdraaien als hij het risico heeft genomen om een contract te sluiten met een minderjarige.

Dat is makkelijk te begrijpen bij aankopen ter plekke, dus wanneer een handelaar de jongere in levenden lijve ziet. Maar het is minder vanzelfsprekend voor aankopen via internet, waar de leeftijd van de koper zelden wordt gecontroleerd. Toch kan een rechter net dat aan de handelaar verwijten aangezien het ook dan mogelijk is om de leeftijd te controleren, bv. met de elektronische identiteitskaart.