Nieuws

Niet-conforme laders en batterijen: laad je toestellen veilig op

10 juli 2020
Niet-conforme laders en batterijen: laad je toestellen veilig op

Tot 65 % van de laders en iets meer dan 10 % van de batterijen blijken niet conform te zijn, zo blijkt uit het meest recente rapport rond de veiligheid van consumentenproducten (CASP 2019) van de Europese Commissie. De oorzaken lopen sterk uiteen, gaande van administratieve tekortkomingen tot echte technische problemen (oververhitting, ontploffingsgevaar). Hierbij wat info en tips om je te beschermen.

De resultaten

Vorig jaar lanceerde de Europese Commissie haar programma met gecoördineerde activiteiten over de veiligheid van consumentenproducten (CASP 2019) Doelstelling: controleren of de producten bestemd voor de consumentenmarkt veilig zijn en voldoen aan de wetgeving, maar ook nagaan of niet-conforme of gevaarlijke producten uit de handel worden genomen.

De Commissie heeft zonet de eerste resultaten bekendgemaakt. In totaal onderzochten de deelnemende landen ruim 650 producten uit zes verschillende categorieën (speelgoed, slijmspeelgoed, fietsstoeltjes, batterijen, laders, persoonlijke vervoermiddelen). Ook België nam deel aan de testen, meer bepaald voor batterijen en laders. Zeker op dit vlak blijken de testresultaten uiterst zorgwekkend.

Laders: een regelrechte ramp

Zo’n 86 laders - USB-laders, laptop- & tabletladers en universele laders - passeerden de revue.

De resultaten wijzen uit dat 65% van deze laders niet conform blijken te zijn. Meer bepaald gaat het om 6 van de 10 USB-laders, de helft van de laptop- en tabletladers en bijna 90% van de universele laders.

 

« Op basis van de technische controle voldoen 20 van de 23 universele batterijladers, 13 van de 25 laptop- en tablet-laders en 23 van de 38 USB-laders niet aan de vereisten », aldus de FOD Economie van België.

Administratieve en technische tekortkomingen

Een groot deel van deze non-conformiteiten is te wijten aan administratieve tekortkomingen (geen gebruikshandleiding, geen adres van de fabrikant enz.). Voor de gebruiker bestaat er dus geen onmiddellijk gevaar. Toch zijn we van mening dat de fabrikanten deze regels niet zomaar aan hun laars mogen lappen. Door het gebrek aan contactgegevens bijvoorbeeld is het onmogelijk om te weten waar het product vandaan komt (wat bij eventueel gevaar een probleem kan vormen).

Ook sommige technische tests laten te wensen over. In de meeste gevallen gaat het om wat men in het jargon de kruipafstanden en de afstanden in de lucht noemt. “De non-conformiteit van de afstanden in de lucht bijvoorbeeld betekent dat de consument te dicht in de buurt van de zogenaamd “actieve” elektrische componenten kan komen door een tekort aan isolatie of omdat de lader te klein is om voldoende ruimte te creëren tussen de onderdelen”, zo verduidelijkt een van onze Hightech-experts. Hier wordt duidelijk met de veiligheid van de gebruiker gespeeld, zeker omdat de niet-conforme laders over het algemeen meerdere gebreken vertonen.

Heb je zelf ook ervaring met een niet-conform en gevaarlijk product? Via onze online klachtenbox kun je de onderneming onder druk zetten om een oplossing te proberen vinden. De procedure is zeer eenvoudig: je stuurt je vraag rechtstreeks naar de winkel of naar de producent in kwestie.
NAAR ONZE ONLINE KLACHTENBOX

 

Onze tips voor veilig laden

Wat zijn de voornaamste risico’s van laders bij non-conformiteit ? Een lader zonder ventilatie of luchtcirculatie kan oververhit raken of zelfs ontploffen.

  • Controleer of je lader niet te sterk verhit en stop onmiddellijk hem te gebruiken wanneer je een abnormale hitte, gebarsten hoeken of kapotte draden opmerkt. Een beschadigde lader houdt gevaar in, zowel voor de lader zelf als voor de aangesloten apparaten of voor omstaanders !
  • Koop beter een officiële lader van een gereputeerd merk (bv. van Apple, Samsung, Huawei, …) specifiek voor jouw toestel of kies een universele lader van bekendere merken als Belkin of Azuri. Wil je echt onder de € 15 blijven, kies dan eerder een universele lader: voor die prijs vind je "officiële" universele laders van goede merken.
  • Vertrouw niet op het CE-logo : bijna alle laders hebben dit logo, ook de heel slechte en onveilige laders. 
  • Het aanbod online, zeker in het heel goedkope segment, is weinig betrouwbaar, ook bij bekende webshops als Bol of Amazon. Wees dus achterdochtig voor Apple- of Samsung-laders voor minder dan € 10. Ook al is er qua vorm, specificaties of gebruikte markeringen op het eerste gezicht geen verschil met de officiële uitvoering, de kans is groot dat de lader niet aan de veiligheidseisen voldoet. Bestel je toch online, wees dan op je hoede als je de lader gewoon los verpakt in plastic folie ontvangt. Het kan een teken aan de wand zijn want officiële laders worden altijd in een doos verpakt.

Meer info ? Lees hier ons artikel

NAAR HET ARTIKEL

 

De resultaten van de ladertests die in België werden uitgevoerd

Van de in totaal 86 laders die door de verschillende EU-lidstaten werden getest, bemonsterde België er 7. Dat gebeurde in juni 2019.

Drie van de zeven gecontroleerde laders (43 %) die in België gemonsterd werden, waren niet conform. Twee van de niet-conforme opladers vertoonden ook administratieve tekortkomingen. Beide geteste laptop-laders waren conform. Bij de universele batterijlader werd vastgesteld dat er waarschuwingen ontbraken in de handleiding en dat de vereiste kruipafstanden niet gerespecteerd werden. De risicoanalyse resulteerde in een middelhoog risico. Twee van de vier USB-laders waren niet-conform en vertoonden een hoog risico. Bij de ene USB-lader werd vastgesteld dat hij niet voldeed aan de vereisten voor opwarming bij normaal gebruik en niet voldeed aan de naaldvlamtest. De andere USB-lader voldeed eveneens niet aan de vereisten voor opwarming onder normaal gebruik, voldeed niet aan de vereisten voor de kruipafstanden en voldeed niet aan de kogeldrukproef.

Van de laders die in België bemonsterd werden voor de CASP 2019, was er geen enkele die ernstige risico’s vertoonde. Daarom werd er voor deze campagne niks aangemeld in RAPEX.