Dossier

Wat is het verschil tussen analoog en digitaal geluidssignaal?

21 december 2017
Wat is het verschil tussen een modem en een router

Digitaal is zonder meer de norm geworden, al kennen we recent een revival van de “analoge” platenspeler. Maar wat is het verschil tussen analoog en digitaal?
Voor alle duidelijkheid: muziek – en geluid in het algemeen – is altijd analoog, “digitaal geluid” bestaat met andere woorden niet. Het verschil tussen digitaal en analoog heeft te maken met de manier waarop signalen (geluidssignalen in dit geval) worden verwerkt en opgeslagen: terwijl bij digitale technologie een geluidssignaal wordt omgezet naar het binair getalsysteem (d.w.z. nullen en eentjes), blijft bij analoge technologie het oorspronkelijke geluidssignaal in ongecodeerde vorm behouden.

Geluidsgolven

In de grafiek hieronder stelt de groene lijn een geluidsgolf voor. Bij een (analoge) plaat zullen geluidsgolven letterlijk in de plaat gekerfd worden. Deze kunnen dan door een naald “uitgelezen” worden. Om muziek op een (digitale) cd te krijgen zal een computer eerst de hoogte (of amplitude) van de geluidsgolven meten (blauwe balkjes in de grafiek) en op basis daarvan een conversie doen naar nullen en eentjes. Hoe meer metingen er gebeuren, hoe hoger de kwaliteit van het uiteindelijke geluidssignaal. Een muzieknummer op een cd ziet er dus bv. als volgt uit: 1001 1110 0001 1010 0111 1111 enz. In een cd-speler zit een component (een digitaal-analoog converter of DAC) die het digitale signaal opnieuw naar een analoog signaal kan omzetten.

 

grafiekje analoog vs digitaal

Analoog geluidssignaal dat naar een digitaal signaal wordt omgezet.