Nieuws

Transparantie met meldpunt bijwerkingen

03 juli 2012
transparantie

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) geeft gegevens vrij over spontane meldingen van neveneffecten. Een initiatief dat transparantie bevordert.

Sinds eind mei van dit jaar maakt het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) de gegevens publiek over de spontaan gemelde nevenwerkingen van geneesmiddelen. Een goede zaak, vinden wij, aangezien het EMA zo de transparantie bevordert.

Meer transparantie

De gegevens die Europa nu publiek maakt komen uit de Eudravigilance-databank. Deze bevat onder andere meldingen over geneesmiddelen die binnenkomen via ons meldpunt, de meldingen gerapporteerd aan het Belgische Geneesmiddelenagentschap (FAGG) of aan de farmaceutische industrie. De publicatie van de rapporten draagt bij tot meer transparantie. De info wordt immers gebruikt bij de beoordeling van geneesmiddelen. Hiermee wordt één van de eisen waarvoor wij samen met onze Europese koepel BEUC hebben gelobbyd realiteit.

Voorlopig enkel op Europees niveau

In het totaal gaat het om 650 medicijnen en actieve substanties. Voor elk is er een apart rapport. Momenteel kunt u enkel rapporten terugvinden van geneesmiddelen die via de gecentraliseerde toelatingsprocedure op de Europese markt zijn. De registratie daarvan gebeurt op Europees niveau. Ze geldt voor alle lidstaten in de EU. Het agentschap wil binnen het jaar ook de rapporten van de nationale medicijnen publiceren. 

Een waardevol initiatief

Deze spontane meldingen helpen om op tijd ongewenste effecten op te sporen en op termijn de veiligheid te verhogen. Het feit dat u meldingen kunt inkijken kan u aansporen om zelf klachten of problemen te melden en mee te bouwen aan een betere transparantie.

Het is echter belangrijk te beseffen dat er niet per se een relatie is tussen de inname van een bepaald middel en een gemelde bijwerking. Om te beoordelen of een medicijn al dan niet veilig is, is een uitgebreide evaluatie en wetenschappelijk onderzoek nodig. Hoe meer meldingen, hoe meer reden tot grondig onderzoek... Het is belangrijk dat u zich daarvan bewust blijft: paniek of op eigen houtje stoppen met een medicijn na het inkijken van een rapport is te mijden. Overleg bij klachten of twijfels met uw (huis)arts. U kunt ook een tweede opinie vragen aan een andere arts of uw probleem melden bij ons meldpunt.

Rapporten kunnen gebruiksvriendelijker

De rapporten zijn toegankelijk voor u en ik. Toch lijkt het bij het lezen dat ze vooral geschreven zijn voor de professional. De teksten zijn immers in het Engels en bevatten heel wat medische termen. Dat kan dus beter. De website geeft u wel uitleg over hoe u de rapporten moet bekijken en kunt begrijpen.

Nog wat werk aan de winkel…

Wij hopen dat het Belgische Geneesmiddelenagentschap  een duidelijke link  - met uitleg over dit initiatief - op zijn website plaatst. Daarnaast pleiten we eveneens voor het openbaar maken van de Europese databank met informatie over Europese medische hulpmiddelen zoals heupimplantaten en kunstmatige hartkleppen. Als patiënt hebt u immers ook recht op transparantie over deze zaken, zeker na de recente ophef (cfr. PIP-schandaal) in dit domein.