Nieuws

Eén gezin op vier kan niet aan geneesmiddel geraken

26 januari 2021

Maar liefst in 28,5 % van de Belgische gezinnen kreeg iemand de afgelopen twee jaar te horen dat zijn geneesmiddel niet voorradig was, zo blijkt uit onze bevraging. Daarmee is de problematiek aan een opmars bezig. Niet zelden leidt dit tot hogere kosten of meer symptomen en bijwerkingen. Wij vragen de overheid om actie.

Maar liefst in 28,5 % van de Belgische gezinnen kreeg iemand de afgelopen twee jaar te horen dat zijn geneesmiddel niet voorradig was, 16 % zelfs meermaals. Dat blijkt uit onze rondvraag in november 2020 bij meer dan 2 100 landgenoten.

Lees meer over deze problematiek in ons uitgebreid dossier tekorten geneesmiddelen.

Naar het dossier

Patiënt draait op voor de gevolgen én de kosten

Hoewel er in de meerderheid van de gevallen gelukkig een alternatief voorhanden is, betekent dat niet dat een tekort verder geen impact heeft op de patiënt. Bijna de helft van de respondenten gaf aan meer symptomen of problemen te ervaren ten gevolge van het tekort. Problemen met angst en stress door het niet vinden van het geneesmiddel werden het vaakst aangehaald. Bij een derde van hen verergerden de symptomen.

Een derde van de respondenten die met een tekort te maken kregen, gaf aan dat dit tekort ook een extra financiële kost met zich meebracht. Er was een extra consultatie nodig bij de dokter om de mogelijkheden te bespreken (7 %) of het alternatief bleek duurder of niet terugbetaald (14 %). Gemiddeld kostte het tekort zo’n € 26 extra voor de patiënt, enkel voor het geneesmiddel.

Financiële redenen in het spel

Verschillende factoren kunnen verklaren waarom een geneesmiddel ontbreekt: zo kan het actieve bestanddeel ontbreken en de productie verhinderen, moeten kwaliteitsproblemen worden gecorrigeerd, of moeten logistieke problemen, zoals een ongeval tijdens het vervoer, worden aangepakt. Wat hebben al deze factoren gemeen? De wens van farmaceutische bedrijven om hun kosten zoveel mogelijk te verlagen: door een deel van het productieproces over te brengen naar een land waar de kosten lager zijn, zoals in Azië, door de productie en de voorraden steeds meer op enkele sites te concentreren, door de voorraden drastisch te verminderen, enz. Het behoeft geen betoog dat het minste probleem dan ernstige gevolgen.

Tijd voor actie !

Hoewel Test-Aankoop verheugd is over enkele vorderingen op dit vlak, zoals de lancering door het FAGG van de website farmastatus.be (die voor ieder tekort nagaat wat de oorzaak is, hoe lang het tekort duurt en of er alternatieven voorhanden zijn), is er nog heel wat werk aan de winkel. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk een duidelijk zicht te hebben op de geneesmiddelenvoorraden om te kunnen nagaan welke geneesmiddelen een tekort dreigen te vertonen en de nodige maatregelen te kunnen nemen, zoals een exportverbod. Bovendien moeten het niet de patiënten of de samenleving, maar de farmaceutische bedrijven zijn die de financiële gevolgen van tekorten moeten dragen.