Nieuws

Senioren en hun geneesmiddelen

26 juli 2010 Gearchiveerd
seniors et médicaments

Gearchiveerd

Onze samenleving vergrijst. Een langer leven gaat in de praktijk echter hand in hand met meer medische zorgen en geneesmiddelen. Niet altijd zonder problemen.

Ouderen nemen dagelijks verschillende medicijnen tegen kwaaltjes en ziekten. Onze bevraagde senioren namen gemiddeld acht verschillende geneesmiddelen per dag. Dergelijke polymedicatie vergroot de kans op bijwerkingen en (mogelijk gevaarlijke) interacties. Naar schatting 5 tot 30 % van alle ziekenhuisopnames onder ouderen zijn rechtstreeks te wijten aan dergelijke problemen.

22 senioren, 62 geneesmiddelenproblemen

Senioren kunnen in het ziekenhuis belanden omdat bepaalde medicatie te weinig wordt voorgeschreven, of omwille van slechte combinaties. Gebrekkige communicatie tussen zorgverleners, waarbij ze niet op de hoogte zijn van elkaar behandelingen, verhoogt dit risico. Concreet kan minstens de helft van dergelijke opnames vermeden worden. Sommigen spreken zelfs van 97 %!
We interviewden 22 ouderen over hun medicijnengebruik en detecteerden maar liefst 62 geneesmiddelenproblemen: een praktijkvoorbeeld dat een goede opvolging onontbeerlijk is.

Voor 11 % bestaan goedkopere alternatieven

De deelnemers aan ons onderzoek hebben doorgaans een heel groot, bijna blind vertrouwen in hun huisarts. Ze stellen de keuze van geneesmiddelen niet in vraag en gaan er van uit dat hun arts “weet wat hij voorschrijft”. De huisarts is de belangrijkste bron van informatie over geneesmiddelen. Toch gaan ze ook actief en creatief om met hun medicijnen: bij eventuele bijwerkingen raadplegen ze zelf de bijsluiter en sommigen verzinnen methodes om hun geneesmiddelengebruik te vergemakkelijken.
De meeste senioren hebben een eerder berustende en aanvaardende houding tegenover hun medicijnengebruik, de bijwerkingen én de kostprijs. Nochtans nemen medicijnen een flinke hap uit het budget. Artsen scrhijven ook niet altijd het goedkoopste alternatief voor: voor 11 % van de geneesmiddelen uit onze steekproef bestaat een goedkoper alternatief met dezelfde werkzame stof.

Regelmatig herbekijken is de boodschap

We zien bovendien nog te vaak dat senioren regelmatig een lijstje doorgeven aan de arts en keer op keer de nodige voorschriften krijgen. Dit soort abonnementsgeneeskunde moet stoppen!
Beter introduceren we het medicatiereview in België, waarbij de arts en apotheker regelmatig het geneesmiddelengebruik van de patiënt kritisch evalueren. Een dergelijke monitoring en een goede communicatie tussen apotheker en arts kan een aantal problemen (inclusief ziekenhuisopnames) vermijden. Hoog tijd dat Belgische zorgverleners hier werk van maken dus.