Nieuws

Neen aan Mysimba, nieuw middel tegen zwaarlijvigheid

27 januari 2015
mysimba

Het Europees Geneesmiddelagentschap heeft gunstig advies verleend voor het in de handel brengen van Mysimba, een middel tegen zwaarlijvigheid. De Europese Commissie moet nu beslissen of ze dat advies volgt. Wij willen dat ze dat niet doet.

Op zoek naar meer informatie over een geneesmiddel, of hebt u klachten over bijwerkingen?

Mysimba zorgt vooral voor een vermindering van de eetlust. Het gaat om een combinatie van twee stoffen: bupropion en naltrexon. Bupropion is verwant met amfetamines en wordt al gebruikt bij tabaksontwenning en depressie. Ongewenste bijwerkingen zijn stuipen en opstoten van hoge bloeddruk. Naltrexon wordt gebruikt bij de behandeling van alcoholisme en heroïneverslaving. Mogelijke bijwerkingen zijn o.a. maag- en darmklachten, slapeloosheid, rusteloosheid, gewrichtspijn.

Vraagtekens over de veiligheid

We zijn bezorgd om de mogelijke fatale gevolgen van Mysimba op hart en bloedvaten. Het geneesmiddel kan immers de bloeddruk en de hartfrequentie verhogen en het is niet geweten of het op lange termijn voldoende veilig is. Dit terwijl zwaarlijvige patiënten sowieso al gevoeliger zijn aan zulke problemen!

Twijfelachtige voordelen

De risico’s wegen zwaarder door dan het al bij al beperkte gewichtsverlies. De laatste jaren moesten trouwens verschillende geneesmiddelen tegen obesitas van de markt worden gehaald, waaronder ook amfetamineachtige producten zoals Mysimba. Hun bescheiden effect, enkele kilootjes minder die er achteraf vaak snel weer bijkomen, woog immers niet op tegen de bijwerkingen die in de praktijk tot uiting kwamen.

Mysimba wordt geacht alleen te worden voorgeschreven in specifieke gevallen én de behandeling moet nauwlettend worden opgevolgd, maar we weten uit ervaring dat de waarschuwingen en regels voor correct gebruik zelden goed worden nageleefd bij dit type geneesmiddelen.

De Europese Commissie moet kiezen voor de volksgezondheid

Het Europees Geneesmiddelagentschap heeft niet het laatste woord. Zijn advies moet nog voorgelegd worden aan de Europese Commissie die de finale beslissing neemt. Ook België heeft hierin een stem, net zoals de andere lidstaten. We hebben onze vertegenwoordigers binnen de bevoegde commissie dan ook gevraagd prioriteit te geven aan de volksgezondheid en tegen te stemmen. Ook onze Europese koepel BEUC heeft bij de Commissie aangedrongen op een negatieve beslissing. Wordt vervolgd.