Nieuws

Bijwerkingen? Meld ze!

29 november 2019

Soms worden de bijwerkingen van geneesmiddelen pas ontdekt nadat ze al op de markt zijn, zeker wanneer verschillende medicijnen samen worden genomen. Ook jij kunt bijdragen tot veiligere medicatie door eventuele problemen te melden.

Deze week is het de vierde #MedSafetyWeek, een Europese bewustmakingscampagne over het melden van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen waaraan ook het Belgische geneesmiddelenagentschap (FAGG) deelneemt. De focus ligt deze keer op bijwerkingen of interacties die optreden door het tegelijkertijd gebruiken van verschillende geneesmiddelen. Dit verhoogt immers de kans op problemen.

Maar wist je dat geneesmiddelen ook kunnen reageren met andere gezondheidsproducten zoals voedingssupplementen, en zelfs met voeding? Precies omwille van zulke interacties komen sommige problemen pas later aan het licht, wanneer ze in de dagelijkse realiteit worden gebruikt.

Studies geven niet totaalplaatje

Aan ieder geneesmiddel zijn risico’s verbonden. Alle bijwerkingen die werden vastgesteld tijdens de klinische studies van het geneesmiddel kun je lezen in de bijsluiter. Die testomstandigheden zijn echter niet helemaal representatief voor wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt.

Tijdens zo'n studie wordt het nieuwe geneesmiddel bijvoorbeeld zelden gecombineerd met andere medicijnen. Iets wat in het dagelijkse leven nochtans courant gebeurt, zeker bij ouderen en chronisch zieken.

Meld bijwerkingen, het helpt!

Zorgverstrekkers zijn verplicht om bijwerkingen te melden aan het FAGG, maar dat gebeurt nog te weinig. Daarom is het goed dat patiënten zelf ook de mogelijkheid hebben om eventuele problemen met een geneesmiddel zelf te melden aan de bevoegde instantie.

Hoe meer meldingen, bijvoorbeeld over een vermoedelijke interactie, hoe vlugger een probleem wordt ontdekt en hoe sneller er kan worden ingegrepen.

Ondervind je een mogelijke bijwerking, meld die dan aan het FAGG. Zo dragen we allemaal ons steentje bij tot veiligere geneesmiddelen.

Naar het meldpunt