Nieuws

Meld vermoedelijke ongewenste effecten van geneesmiddelen!

10 november 2016
melden van bijwerkingen fagg afmps

Sommige bijwerkingen van geneesmiddelen worden pas ontdekt nadat een middel al op de markt is. Daarom is het belangrijk om mogelijke bijwerkingen te melden, zodat een mogelijk probleem vlugger wordt ontdekt en er sneller ingegrepen kan worden. U kunt daarbij helpen!

Vermoedt u dat het medicament dat u neemt een bijwerking veroorzaakt die niet is vermeld op de bijsluiter? Hebt u een vraag over een geneesmiddel dat u neemt?

Wij hebben ons aangesloten bij een Europese bewustmakingscampagne die momenteel loopt over het melden van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen. Meer meldingen over een vermoedelijke bijwerking zorgen ervoor dat een mogelijk probleem vlugger wordt ontdekt.

Alle geneesmiddelen kennen een risico van ongewenste effecten. De gekende bijwerkingen zijn opgenomen in de bijsluiter. Sommige ongewenste effecten worden echter pas ontdekt nadat het geneesmiddel al op de markt is. Studies die namelijk gerealiseerd worden voordat het geneesmiddel op de markt komt, hebben immers hun beperkingen: ze gebeuren op een beperkte groep geselecteerde proefpersonen, gedurende een beperkte tijd en dat in veeleer kunstmatige omstandigheden.

Om problemen vlugger te ontdekken en te kunnen ingrijpen rekenen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en andere Europese geneesmiddelenautoriteiten onder andere op meldingen.

Er is echter een onderrapportering van bijwerkingen. Daarom wil deze campagne iedereen aansporen om bijwerkingen te melden. Niet alleen artsen, apothekers, tandartsen, verpleegkundigen of vroedkundigen, maar ook patiënten zoals u!