Nieuws

Kijimea: bedrog van de koper

14 maart 2018

Kijimea is een product dat in apotheken wordt verkocht en dat wordt omschreven als een behandeling voor het prikkelbaredarmsyndroom. Het wordt verhandeld als medisch hulpmiddel, terwijl het dat niet is.

“Kijimea Prikkelbare Darm” wordt in apotheken aangeboden in de vorm van capsules die een bifido-bacterie bevatten, een probiotische bacterie. Het zou werkzaam zijn "voor de behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom". 

Deze naam, net als de medische indicaties die op de verpakking worden vermeld, suggereert dat het een geneesmiddel is. Dat wil zeggen een product waarvan de werkzaamheid bewezen is en waarvoor medische claims toegestaan zijn.

Geen geneesmiddel…

In werkelijkheid is Kijimea echter geen geneesmiddel, het is daarentegen wel geregistreerd als “medisch hulpmiddel”.

Hieronder wordt verstaan: gezondheidsproducten die geacht worden mechanisch en niet farmacologisch te werken (pleisters, prothesen, defibrillatoren, injectiespuiten, lenzen ...). Onder deze benaming vallen ook een toenemend aantal producten die lijken op geneesmiddelen of voedingssupplementen, maar die dat niet zijn. Een van de vele voorbeelden: een product tegen brandend maagzuur dat een beschermende film zou vormen tegen zure oprispingen. Omwille van zijn werking als "pleister“ kan het aanspraak maken op de status van medisch hulpmiddel.

Dit is een buitenkans voor de fabrikanten maar een probleem voor de consument. De wetgeving op deze hulpmiddelen is immers minder streng dan die op geneesmiddelen of zelfs op voedingssupplementen. Daardoor kunnen ze met de gekste claims worden verkocht zonder dat het meteen mogelijk is om langs juridische weg in te grijpen. Een feit dat we al meer dan eens hebben bekritiseerd.

Deze laksheid op het gebied van de reclame voor medische hulpmiddelen verklaart waarom Kijimea zich medische claims kan veroorloven die niet eens wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Het is dus hoog tijd om strikte regels inzake de reclame voor deze producten op te leggen.

… en zelfs onterecht erkend als medisch hulpmiddel

Maar wat Kijimea betreft, is er nog een ander probleem. Naast het feit dat er ongegronde medische claims worden gemaakt, is de erkenning van Kijimea als medisch hulpmiddel eigenlijk ook onterecht.

Een medisch hulpmiddel wordt immers geacht een louter of voornamelijk mechanische werking te hebben. Probiotica, zoals die in Kijimea, worden echter verondersteld de samenstelling van de microbiële darmflora te verbeteren, wat iets totaal anders is. Bovendien is ook de bewering dat Kijimea louter "als een pleister" werkt, een onbewezen claim.

Er is dus geen geldig argument om de status van medisch hulpmiddel te rechtvaardigen die aan Kijimea wordt toegekend. Hoe kan het dan als medisch hulpmiddel op de markt worden gebracht, terwijl het dat duidelijk niet is?  

Betere controle en toezicht op de aangemelde instanties

Het verkrijgen van de status van medisch hulpmiddel vereist onder meer de toekenning van een CE-markering. Deze markering maakt het vrije verkeer van het product op de Europese markt mogelijk. Behoudens uitzondering moet de aanvraag worden gericht aan een van de erkende privéorganisaties die zijn aangeduid door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

Helaas hebben we de afgelopen jaren vastgesteld dat niet alle aangemelde firma’s betrouwbaar zijn. De toelating van Kijimea tot de status van medisch hulpmiddel is een nieuw voorbeeld dat moet aanzetten tot wantrouwen. Het is hoog tijd om maatregelen te nemen!

Vragen? 

Heb je vragen over de werkzaamheid van een middel waarvan je reclame hebt gezien op tv? Heb je twijfels bij de correctheid van bepaalde informatie op het internet of in de pers? Neem contact op met de gezondheidslijn van Test Gezond.

Meer weten over de gezondheidslijn