Nieuws

Homeopathie: negatief advies van Europese wetenschappers

06 oktober 2017
Homeopathie

Homeopathie heeft geen bewezen effect. Dat bevestigt de Europese adviesraad van wetenschapsacademies in een advies aan de Europese Commissie.

De Europese adviesraad van wetenschapsacademies Easac wil dat alle Europese burgers toegang hebben tot effectieve en veilige geneesmiddelen, en dat ze hier correcte informatie over krijgen. Daarom analyseerde ze wetenschappelijke onderzoeken naar de gezondheidsclaims van homeopathische producten.

Easac concludeert dat de claims van homeopathie ongeloofwaardig zijn en niet stroken met gevestigde wetenschappelijke waarden. Ze erkent dat sommige individuele patiënten een placebo-effect ondervinden, maar besluit dat er geen enkel bewijs bestaat dat homeopathie een bepaalde ziekte kan genezen. Homeopathie houdt bovendien het risico in dat patiënten te laat wetenschappelijk onderbouwde behandelingen opzoeken.

Regels voor reclame gevraagd

De adviesraad doet de volgende aanbevelingen.

  • Alle geneesmiddelen, ook homeopathische, moeten voldoen aan dezelfde normen voor effectiviteit, veiligheid en kwaliteit. Beantwoordt een product niet aan deze normen, dan mag het niet worden goedgekeurd door de bevoegde nationale instantie.
  • De overheid mag alleen middelen terugbetalen waarvan vaststaat dat ze effectief en veilig zijn. In België is er tot nog toe geen sprake van terugbetaling van homeopathische middelen, maar in sommige buurlanden wel.
  • De etikettering van homeopathische medicijnen moet gelijk zijn aan die voor andere gezondheidsproducten, met een duidelijke en correcte weergave van de ingrediënten en hun hoeveelheden.
  • Reclame voor homeopathische producten moet correcte en duidelijke informatie geven.

In onze databank geneesmiddelen kun je voor ongeveer 7 000 geneesmiddelen opzoeken of ze een bewezen werkzaamheid hebben, of ze veilig zijn en hoeveel ze kosten.

Naar onze database geneesmiddelen