Nieuws

Hoestmiddelen en neusdruppels: beperk het gebruik

16 november 2015
hoestmiddelen

In juni 2015 werden de regels voor codeïnebevattende middelen terecht verstrengd. Maar ook andere hoestmiddelen en neusdruppels vermijdt u liever. Hun nut is niet bewezen en ze kunnen bijwerkingen veroorzaken.

Al jaren hebben wij bedenkingen bij het gebruik van hoestsiropen, neusdruppels en aanverwante geneesmiddelen, zeker voor kleine kinderen. Ze kunnen immers bijwerkingen hebben, terwijl hun nut twijfelachtig blijft. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen heeft enkele jaren geleden uiteindelijk een aantal knopen doorgehakt om het gebruik bij kinderen te beperken, en ook de regels voor geneesmiddelen met codeïne werden recentelijk verstrengd. 

Toch mag het van ons nog strenger: middelen die méérdere bestanddelen combineren, moeten op termijn van de markt, tenzij de firma kan aantonen dat de voordelen van de combinatie groter zijn dan de risico's (hoe meer bestanddelen, hoe groter de kans op bijwerkingen).

Hoestmiddelen: niet jonger dan 6 jaar

Men onderscheidt de antitussiva, die verondersteld worden de hoest te onderdrukken, en de expectorantia, die zogezegd de slijmen helpen losmaken. Antitussiva op basis van dextromethorfaan, pentoxyverine, levodropropizine, noscapine, cloperastine, folcodine of codeïne en derivaten mogen niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 6 jaar. Hetzelfde geldt voor expectorantia met guaifenesine. Enkele namen: Actifed New, Balsoclase Antitussivum, Lysotossil, Nortussine Mono, Vicks Expectorant ...

Codeïne: niet zonder voorschrift en niet jonger dan 12 jaar

Voor alle hoestmiddelen die codeïne of een derivaat ervan bevatten, is voortaan een voorschrift nodig. Voorbeeld: Bronchosedal Codeine ... In juni 2015 werden de regels voor codeïnebevattende middelen nog verstrengd. Omwille van het risico op ernstige bijwerkingen mag codeïne bij kinderen voortaan pas vanaf de leeftijd van 12 jaar worden gebruikt voor hoest en verkoudheid. 

Voor kinderen en adolescenten tussen 12 en 18 jaar die ademhalingsproblemen hebben, wordt het gebruik ervan niet aanbevolen. Codeïne mag tot slot ook niet meer worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, wegens risico’s voor de baby.

Neusdruppels en -sprays: niet jonger dan 7 jaar

Voor een hele resem sprays en druppels geldt voortaan uitdrukkelijk dat ze niet mogen worden toegediend aan kinderen jonger dan 7 jaar. In de praktijk blijven alleen sprays en druppels over op basis van oxymetazoline en xylometazoline, twee stoffen die als veilig worden beschouwd. Intensief (meermaals per dag) of langdurig (langer dan vijf dagen) gebruik is sowieso afgeraden. Een simpele zoutoplossing kan helpen om de neus leeg te maken, zonder gevaar op bijwerkingen.

Hoest gaat meestal vanzelf over

Wij staan volledig achter deze maatregelen. Vele ouders menen dat wanneer een kind hoest of verkouden is, ze per se een geneesmiddel moeten toedienen. Er is dringend een mentaliteitswijziging nodig, aangezien die middelen weinig of niet helpen, de genezing niet bespoedigen, niet beschermen tegen mogelijke complicaties en bovendien bijwerkingen kunnen hebben. Een gewone, acute hoest vereist geen behandeling en gaat vanzelf over na één tot drie weken. Veel rusten is de boodschap. Houden de symptomen aan, dan zijn ze wellicht een uiting van een onderliggend probleem en is een doktersbezoek aangewezen.