Nieuws

Heb je een huisapotheker nodig?

04 oktober 2017
huisapotheker

Als je lijdt aan een chronische aandoening, zal jouw apotheker je waarschijnlijk voorstellen dat je hem als huisapotheker aanduidt. Dat is geen slechte zaak, maar het zal je geen meerwaarde opleveren als hij zijn job nu al goed doet.

Begin oktober 2017 wordt het concept “huisapotheker” via een grootschalige campagne officieel ingevoerd. Het lijkt alsof je daar maar beter aan meedoet wil je kunnen genieten van de beste zorg van jouw apotheker. Nu, die mogelijkheid zal sowieso niet aan iedereen worden geboden, je moet chronisch ziek zijn. Bovendien maakt de taak die men aan die functie toedicht, in feite reeds deel uit van het huidige takenpakket van een apotheker. 

Wat is de bedoeling?

Het gaat om een vaste apotheker die je adviseert en begeleidt in het gebruik van je geneesmiddelen. Hij zal ook een medicatieschema opstellen, dus een duidelijk overzicht van de geneesmiddelen die je neemt, met de vermelding waarom , wanneer en hoe je ze moet innemen. Hij zal je vervolgens om toestemming vragen om die gegevens met andere zorgverleners te mogen delen en zal ook met hen overleggen indien nodig. 

Het is lang niet zeker dat men ook aan jou zal aanbieden om dat voor jou te doen. De huisapothekers moeten vooral focussen op mensen bij wie opvolging nuttig kan zijn: wie lijdt aan een chronische aandoening, diverse geneesmiddelen tegen een chronische aandoening neemt of voor een specifieke reden extra begeleiding bij zijn medicatie nodig heeft.

Hoe gaat dat in zijn werk?

De apotheker zal je een overeenkomst laten tekenen. Dat betekent niet dat je vanaf dan verplicht bent om systematisch elk geneesmiddel bij hem te halen. Ook kun je op elk ogenblik een einde maken aan de overeenkomst en een andere huisapotheker kiezen of beslissen dat je er geen meer wilt. 

Huisapothekers worden betaald voor die functie. Niet rechtstreeks door jou, maar door de ziekteverzekering: zolang je de overeenkomst niet verbreekt, krijgen ze bijna € 32 ereloon per jaar. 

Kijk verder dan je neus lang is

Wanneer je de overeenkomst tekent, verklaar je je er automatisch ook mee akkoord dat je gezondheidsgegevens elektronisch zullen worden gedeeld. Concreet zal elke apotheek waar je een geneesmiddel koopt, jouw “gedeeld farmaceutisch dossier” kunnen inkijken. Daarnaast stel je je medische gegevens open voor iedere zorgverlener die jou in ons land behandelt en die deel uitmaakt van een uitwisselingssysteem (dat kan een apotheker zijn, je huisarts, een specialist in een ziekenhuis, een thuisverpleger …). Je toestemming geldt eveneens voor zorgverleners die in de toekomst aansluiten bij zo'n uitwisselingssysteem (kinesitherapeuten, tandartsen …). Het is dan ook cruciaal dat je ten volle de draagwijdte begrijpt van die toestemming. Lees het dossier waarin we daar dieper op ingaan.

Wij vinden het belangrijk dat apothekers de klanten terdege informeren over die verplichte toestemming.

Het zal niet altijd een meerwaarde zijn

Als jouw apotheker zijn job goed doet, verandert er voor jou wellicht weinig tot niets in de praktijk. De taken van de huisapotheker, die in de campagne als nieuw worden voorgesteld, behoren immers al langer tot zijn takenpakket. De apotheker heeft nu al een belangrijke rol als zorgverstrekker in de eerstelijnszorg, als jouw adviseur op het gebied van geneesmiddelen. Als je tevreden bent over je apotheker, kun je hem die financiële extra van ruim €30 per jaar dus gunnen. 

Ook als je uitdrukkelijk behoefte hebt aan extra begeleiding bij je geneesmiddelengebruik, kun je overwegen om de overeenkomst te tekenen, want dan heb je iets in de hand op grond waarvan je kunt eisen waar je recht op hebt. 

Strikte opvolging noodzakelijk 

In het verleden hebben we bij diverse onderzoeken jammer genoeg vastgesteld dat niet alle apothekers hun rol als goede raadgever even ernstig nemen. Het lijkt ons dan ook noodzakelijk om strikt op te volgen of ze de functie van  huisapotheker naar behoren uitvoeren en om desnoods  (financiële) maatregelen te treffen.

Het zou goed zijn om tegelijkertijd na te gaan of dit concept wel wordt voorgesteld aan de mensen die het echt nodig hebben. De omschrijving van de doelgroep is in de reglementering immers behoorlijk breed. Nu mag een apotheker je al voorstellen om je huisapotheker te worden zodra je één geneesmiddel neemt voor een chronische aandoening én je gedurende hetzelfde jaar bij diezelfde apotheker vier verschillende terugbetaalde geneesmiddelen op voorschrift haalt. Stel, je neemt een geneesmiddel tegen te hoge bloeddruk en krijgt na een ingreep tijdelijk een antibioticum, een ontstekingsremmer en een maagzuurremmer voorgeschreven en je hebt datzelfde jaar ook oogdruppels nodig voor een ooginfectie: dan voldoe je officieel aan de criteria, terwijl je wellicht niet tot de doelgroep hoort.

Tot slot mag dit geen extra middelen vergen. We dringen erop aan dat de vergoeding voor de functie van huisapotheker niet alleen dit jaar binnen het bestaande globale budget van de apothekers blijft, maar ook de komende jaren.