Nieuws

Alli: ernstige leverproblemen gemeld

28 september 2011 Gearchiveerd
alli

Gearchiveerd

De meeste geneesmiddelen om te vermageren werden de voorbije jaren van de markt gehaald. Zijn Alli en Xenical nu aan de beurt?

De vermageringspil Xenical van de firma Roche (met de actieve stof orlistat 120 mg, enkel op voorschrift verkrijgbaar) is al langer op de markt. Sinds mei 2009 is in België een lager gedoseerd broertje vrij in de apotheek verkrijgbaar: Alli van GlaxoSmithKline (60 mg). Wij zijn altijd al gekant geweest tegen de vrije verkoop van dit product. Terecht, zo blijkt nog maar eens.

Bijwerkingen aan de lever?

Het was geweten dat orlistat leverproblemen kan geven, maar meestal waren de bijwerkingen gering. Toch werden af en toe zeer ernstige zaken gemeld. Volgens het Europees Geneesmiddelenagentschap waren er in totaal 21 meldingen voor Xenical, waarvan vier bijzonder ernstig: een persoon overleed na een leverfalen, bij een andere moest de lever worden getransplanteerd, een derde kreeg hepatitis en bij een vierde flakkerde de hepatitis opnieuw op. Het is niet met zekerheid te zeggen of die problemen daadwerkelijk door orlistat zijn veroorzaakt, maar het valt niet uit te sluiten. Wat het voorschriftvrije Alli betreft, werden er de voorbije jaren negen gevallen van ernstige leverproblemen geregistreerd.

Marketing en apothekers

Het Europese Geneesmiddelenagentschap stelt dat die gevallen toch moeten worden afgewogen tegenover het grote aantal gebruikers. In slechts enkele jaren tijd namen niet minder dan 11 miljoen patiënten hun toevlucht tot Alli. Aangezien reclame toegestaan is voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen, lag het voor de hand dat dit product zou uitgroeien tot een bestseller. Ons onderzoek  bij apothekers in 2010 toonde alvast aan dat veel apothekers er niet voor terugschrikken om Alli ook te verkopen aan personen die er helemaal niet voor in aanmerking komen.

Europese Geneesmiddelenagentschap aan zet

Het Europese Geneesmiddelenagentschap doet nu een grondige analyse van het effect van orlistat op de lever. Daarna zal het beslissen of het geneesmiddel op de markt mag blijven of niet, en zo ja, onder welke voorwaarden.

Zijn Amerikaanse tegenhanger, de Food and Drug Administration (FDA), besliste meer dan een jaar geleden al om de patiënteninformatie aan te passen gezien het mogelijke ernstige negatieve effect. Wij schreven hier toen ook zelf onze minister van Volksgezondheid en het Geneesmiddelenagentschap over aan. In Europa staan leverproblemen weliswaar op de bijsluiter vermeld als ernstige nevenwerking, maar op basis van de recente gegevens is een nieuwe inschatting van het risico noodzakelijk.

GSK zwijgt

GlaxoSmithKline, kortweg GSK, geeft via de website www.alli.be aanvullende informatie over het Alli-programma om gewicht te verliezen. De website prijkt tot onze verwondering – dit is geenszins gebruikelijk - zelfs op de bijsluiter en de verpakking. Men zou dan minstens verwachten dat de website de meest recente informatie geeft, zoals de nieuwe evaluatie. Maar dit soort pertinente informatie aan de gebruikers verschaffen past blijkbaar niet in het kraam van GSK.

Wat nu?

Gebruikers die last hebben van symptomen die kunnen wijzen op leverproblemen (gelige huid en ogen, jeuk, maagpijn, een gevoelige lever), moeten stoppen met het geneesmiddel en alle bijwerkingen melden via hun arts of apotheker, of nog bij het meldpunt van Test-Aankoop.

Gezien de beperkte werkzaamheid van orlistat en de vermoedens van ernstige nevenwerkingen kan men de bestaansreden en de verkoop van Alli en Xenical in vraag stellen. Trouwens, afvallen vraagt niet om medicatie. Het is vooral een werk van lange adem en volharding.