Nieuws

Transatlantische handelsakkoorden: zeg nee met ons

14 oktober 2015
traité transatlantique

"Laat u de ondertekening toe van het eerste transatlantische handelsakkoord, dat onze banen, onze rechten, onze gezondheid en onze democratie bedreigt?" Dat is de vraag die we aan de bevoegde autoriteiten stellen. Steun het verzet en teken de petitie!

Een jaar na het afsluiten van het CETA-akkoord (het economisch en commercieel akkoord tussen de EU en Canada), verzetten de vakbonden, mutualiteiten, consumentenorganisaties en ngo’s zich nog steeds. Tot op vandaag hebben de Europese instellingen de goedkeuringskalender van dit akkoord nog niet bevestigd, maar het is zeer goed mogelijk dat de regeringen van de lidstaten in de komende zes maanden gevraagd zullen worden om het te ondertekenen. Het is dus nog steeds niet te laat om uw stem te laten horen.

  • Meer dan 3 miljoen Europese burgers hebben de petitie Stop TTIP en CETA reeds ondertekend. U ook?

Te veel risico's voor te weinig zekerheden

Hoewel het handelsakkoord tussen de VS en de EU (het gecontesteerde TTIP-akkoord) nog volop in onderhandeling is, kunnen sommige effecten van dit akkoord op het vlak van besluitvorming, op sociaal en milieugebied zich al sneller laten voelen als het andere transatlantische akkoord, CETA, (EU-Canada), in werking treedt. Dit akkoord spitst zich hoofdzakelijk toe op de regelgeving van de economische activiteiten die gezien worden als belemmeringen voor de vrije handel. Het zou de handelingsmarge van onze democratische instellingen aanzienlijk kunnen beperken.

Gezondheid, milieubescherming, rechten van de werknemers en consumenten … Het regelgevend kader in al deze domeinen dreigt ondergraven te worden. De mogelijkheid om bepaalde additieven te verbieden of de garantie voor de toegang tot een betaalbare gezondheidszorg, om maar enkele voorbeelden te noemen, zou terug in vraag gesteld kunnen worden. Maar ook het afzwakken van de Europese ambitie om onze planeet te beschermen en de voorspelling van een nettoverlies van tienduizenden banen in België moet heel serieus genomen worden.

Voor ons is het essentieel dat de huidige hoge graad van bescherming van de consumenten niet in vraag wordt gesteld. Deze twee akkoorden, TTIP en CETA, houden duidelijk veel te veel risico's in.

Het is daarom dat een brede coalitie van het Belgische middenveld - waarvan ook wij deel uitmaakten - in aanwezigheid van de pers een open brief hebben overhandigd aan de Belgische autoriteiten. We hebben hen eraan herinnerd dat ze door de burgers in het oog worden gehouden en we vragen hen vragen om de ondertekening van dit akkoord, dat onze democratie en onze rechten zou verzwakken, te beletten.