Nieuws

Transatlantische handelsakkoorden: Belgische middenveld ver van gerustgesteld

25 april 2016
Trans-Atlantische handelsakkoorden

Op 25 april 2016, is de 13de cyclus van de onderhandelingen over het transatlantische handelsverdrag (TTIP) gestart en daarom drukken we nogmaals onze ongerustheid uit. Door het ontbreken van duidelijke antwoorden op de vele vragen die deze akkoorden oproepen, eisen we nu een eerste duidelijk politiek gebaar: nee tegen CETA.

In 2016 staat de ondertekening van een vrijhandelsakkoord op stapel met Canada (CETA) evenals het afronden van de onderhandelingen met de Verenigde Staten (TTIP). Er is sinds onze eerste waarschuwingen nog geen enkel concreet antwoord gekomen voor de grote coalitie van Belgische middenveldorganisaties, waar wij deel van uit maken, Het is dringend tijd om nogmaals duidelijk te maken dat we bezorgd zijn over de nefaste gevolgen die deze akkoorden kunnen hebben voor werknemers, consumenten, leefmilieu, mensenrechten, gezondheid en de internationale solidariteit. We roepen dan ook onze federale en gewestelijke regeringen op om een duidelijke politieke stap te zetten.

Commerciële belangen versus democratie

Er zijn twee bijzonder verontrustend punten die deze onderhandelingsweek op tafel komen.

Grote investeringsgroepen zouden de mogelijkheid behouden om schadevergoeding te eisen van overheden die regelgeving hebben ontwikkeld in het algemeen belang indien zij vinden dat hun investeringen worden geschaad. Zowel de grootste vereniging van Duitse magistraten als de vereniging van Europese rechters heeft daarop reeds ernstige kritiek geuit.

Wat duurzame ontwikkeling betreft, zijn er nog steeds geen concrete engagementen over de bescherming van mensenrechten, de rechten van werknemers en consumenten en het leefmilieu. Deze engagementen moeten trouwens gepaard gaan met aangepaste klachtenprocedures en serieuze sancties, net zoals dit nu al het geval is voor de commerciële voorzieningen van deze akkoorden.

Een eerste duidelijk politiek gebaar : nee tegen CETA

De 1 600 pagina’s van het CETA-verdrag, dat voorgesteld wordt als “te nemen of te laten”, voldoet niet aan onze minimumvoorwaarden noch aan deze van het Europees Parlement voor het TTIP. Het vormt  dus een gevaarlijk precedent en een onaanvaardbare bedreiging voor onze rechten en democratie. Wij doen beroep op alle Belgische politieke verantwoordelijken om de ondertekening en de ratificatie van het huidig akkoord te weigeren.

Bovendien kunnen de TTIP-onderhandelingen niet worden verder gezet op basis van de huidige aanpak en van het huidige onderhandelingsmandaat. Wij vragen een democratisch besluitvormingsproces: met transparantie en een publiek debat in België over deze akkoorden die verder reiken dan handel en raken aan alle maatschappelijke domeinen.

Lees hiernaast de volledige gemeenschappelijke verklaring van de coalitie van Belgische middenveldorganisaties.