Nieuws

Test-Aankoop strijdt voor minder additieven

29 maart 2012
test-achats combat pour moins d'additifs

Geen algemene uitbreiding van additievengebruik bij fruit en groenten. De Europese Commissie volgde daarbij ons advies.

Het gebruik van enkele bewaarmiddelen en coatings op vers fruit was al eerder toegelaten. Producenten gebruiken deze additieven, E901, E903, E904 en E905, om de bewaring van het fruit te verlengen, het fruit te beschermen en/of de rijping te vertragen. Dikwijls gaat het om fruit dat van ver komt (bv. ananas, meloen, perzik, citrusvruchten), maar ook op fruit van bij ons, zoals appels en peren, is het toegelaten.
In de Europese Commissie was er in maart 2012 het voorstel om het gebruik van coatings en wassen uit te breiden naar meer en andere soorten groenten en fruit. Ook werd er toelating gevraagd om minerale olie (E905a) te gebruiken ter bescherming van verse groenten en fruit in het algemeen. De Europese Commissie consulteerde in dit verband, alvorens een beslissing te nemen, onder andere de consumentenorganisaties Test-Aankoop en Beuc.

Test-Aankoop sceptisch tegenover coatings op fruit en groenten

Als consumentenorganisatie vinden wij dat het gebruik van additieven in voeding beperkt moet worden. Additieven zouden enkel mogen worden toegestaan als het gebruik ervan nuttig is door technische redenen. Dat is trouwens ook een van de voorwaarden van de Europese Verordening rond additieven. Vooral inzake verse voeding en basisproducten zien wij geen enkel voordeel in het gebruik van additieven, dus ook niet voor verse groenten en fruit. Wij zien dan ook geen noodzaak om additieven te gebruiken met het oog op een langere bewaartijd.

Bovendien bestaat het gevaar dat, door het gebruik van dit soort wassen op allerlei groenten en fruit, er een soort van gewenning ontstaat bij de consument. Het risico bestaat dan dat groenten en fruit die niet glanzen worden afgewezen.
Verder kunnen er risico's verbonden zijn aan het gebruik van additieven, zoals de kans op allergieën. Ook kan er een interactie ontstaan tussen de coating op het fruit en bepaalde verpakkingen, met als gevolg de mogelijke migratie van bepaalde verpakkingsbestanddelen naar de voeding. Allemaal grondige redenen dus om de uitbreiding van additievengebruik enkel toe te staan als er een werkelijke technologische reden is. Wanneer deze additieven trouwens zouden worden gebruikt, vinden wij hoe dan ook dat deze informatie via affichering of etikettering aan de consument moet worden bekend gemaakt.

Ook Europa weigerachtig

Na een consultatieronde in de Europese Commissie bleek dat ook de lidstaten weigerachtig staan tegenover een algemene uitbreiding van het gebruik van coatings op fruit en groenten. Wij zijn dan ook blij met de beslissing dat de Commissie de coatings op fruit en groenten niet zou veralgemenen. Een toelating is mogelijk, maar de situatie zal geval per geval worden bestudeerd. Als dan zou worden beslist dat in een bepaald geval een bepaalde coating zou mogen worden gebruikt, dan zal de aanwezigheid ervan moeten worden vermeld of geafficheerd.

Ook additieven in diepgevroren hamburgervlees

In heel wat voedingsmiddelen, waaronder bereide vleesproducten zoals ham, spek en paté, zijn fosfaten toegelaten. Van nature bevat vlees al fosfaten. De belangrijkste functie van fosfaten als additief is het verbeteren van de textuur van voedingsmiddelen en de doordringing van pekel in vlees te bevorderen. Zo is er bij vleeswaren - tijdens het verhitten - minder kookverlies.

In de Europese Commissie was er in 2012 een voorstel om het gebruik van dergelijke fosfaten ook toe te laten in diepgevroren hamburgervlees. Wij hebben ons hier negatief over uitgelaten, om redenen die we eerder al beschreven: het gebruik van additieven wordt volgens ons immers het best zo veel mogelijk beperkt. Bovendien is er bij het gebruik van fosfaten steeds het gevaar dat men water verkoopt voor vlees, aangezien een van de functies van fosfaten het vasthouden van water is.
Ook hier hebben de meeste lidstaten zich echter verzet tegen het voorstel en is beslist dat de Commissie niet zou doorgaan met dit voorstel. Wij zijn dan ook verheugd met deze beslissing.