Nieuws

Acrylamide: Europa moet ambitieuzer denken

16 oktober 2020

Een voorstel van de Europese Commissie voor nieuwe maximumwaarden voor acrylamide in babyvoeding en -koekjes is door het Europees Parlement afgeschoten wegens te soepel. Hoog tijd dat Europa meer ambitie toont en de allerkleinsten beschermt tegen deze waarschijnlijk kankerverwekkende stof.

De Europese Commissie wilde de nieuwe maximumwaarde voor acrylamide in babykoekjes en -beschuit vastleggen op de huidige referentiewaarde van 150 μg/kg, en op 50 µg/kg voor babyvoeding, nog 10 µg hoger dan de huidige limiet. Het Europees Parlement heeft het wetsvoorstel verworpen omdat ze de voorgestelde limieten te soepel vonden, en dat zijn ze volgens ons ook. Vooral bij kleine kinderen is er, gezien hun lage lichaamsgewicht, immers een groter risico dat ze te veel van de schadelijke stof binnenkrijgen.

Geen veilige limiet

Zowel de Wereldgezondheidsorganisatie als het Europees voedselagentschap EFSA beschouwen acrylamide als waarschijnlijk kankerverwekkend. De meeste wetenschappers menen dat het momenteel onmogelijk is om een veilige dosis vast te stellen die het risico op kanker niet verhoogd. Precies daarom moet het acrylamidegehalte in voeding zo laag mogelijk blijven.

De vooruitgang na de acrylamidevoorschriften van bijna drie jaar geleden maakt duidelijk dat het acrylamidegehalte in voeding wel degelijk lager kan én moet. Precies daarom vinden we dat er op Europees niveau meer ambitie moet worden getoond dan de huidige limieten.

Productieproces bepaalt acrylamidevorming

Acrylamide is een stof die op natuurlijke wijze ontstaat als gevolg van een chemische reactie wanneer bepaalde voedingsmiddelen met een hoog gehalte aan zetmeel en asparagine (een aminozuur) worden verhit op een hoge temperatuur (> 120°C) en met weinig water.

Producenten kunnen de aanwezigheid van acrylamide in hun producten beperken door andere ingrediënten of bewaarmethodes te kiezen, of zelfs de bereidingstemperatuur aan te passen. Zo is een koekjesfabrikant erin geslaagd om het acrylamidegehalte door acht keer te delen, enkel door het recept aan te passen. Een voorbeeld dat bevestigt dat bedrijven, als ze willen, wel degelijk de vorming van deze schadelijke stof kunnen tegengaan.

Lees meer over acrylamide in ons dossier